Margaret Karram,

tân Chủ tịch Phong trào Focolare

 

Margaret Karram, tân Chủ tịch Phong trào Focolare.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-02-2021) - Chị Margaret Karram, 58 tuổi, người Israel, đã được bầu làm tân Chủ tịch Phong trào Focolare, Tổ Ấm, với nhiệm kỳ sáu năm, kế nhiệm chị Maria Voce, 83 tuổi, vừa mãn hai nhiệm kỳ, tổng cộng mười hai năm.

Việc bầu cử đã diễn ra hôm 31 tháng 1 năm 2021, dưới dạng trực tuyến với sự tham dự của 359 đại biểu ở các nơi trên thế giới, và Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống, đã phê chuẩn việc bầu cử này, chiếu theo qui chế chung của Phong trào Focolare.

Chị Karram là người Arập Palestine, sinh tại thành phố cảng Haifa, bên Israel, tốt nghiệp về Do thái giáo tại Ðại học Do thái ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Chị nói tiếng Arập, Do Thái, Ý và Anh và đã từng giữ nhiều chức vụ trong Phong trào Focolare ở Los Angeles và Jerusalem. Chị đã cộng tác với nhiều Ủy ban và tổ chức thăng tiến đối thoại giữa các tôn giáo độc thần, trong đó có Ủy ban Giám mục đối thoại liên tôn, Hội đồng các vị Bản quyền tại Thánh địa và hội đồng phối hợp liên tôn (ICCI) ở Israel. Chị làm việc mười bốn năm tại tòa Tổng lãnh sự Italia ở Jerusalem. Từ năm 2014, chị Harram làm việc tại Trung tâm quốc tế ở Italia của Phong trào Focolare và đặc trách đối thoại giữa các Phong trào Giáo hội và các cộng đoàn Công giáo mới. Năm 2013, chị được trao tặng giải "Núi Sion" về hòa giải, cùng với nữ học giả Do Thái Yisca Harano vì dấn thân phát triển đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.

Phong trào Focolare, Tổ Ấm, do chị Chiara Lubich sáng lập năm 1943 ở miền bắc Italia, chuyên sống và cổ võ linh đạo hiệp thông, và hiện nay có mặt tại 182 nước trên thế giới với 120,000 thành viên, khoảng hai triệu người thiện cảm với phong trào. Thuộc phong trào này cũng có các linh mục và giám mục.

Theo qui luật chung, chủ tịch Phong trào Focolare luôn luôn là một phụ nữ và có một linh mục đồng chủ tịch. Ðại hội của Phong trào đang tiếp tục tiến hành và sẽ kết thúc ngày 7 tháng 2 năm 2021, cùng với việc bầu các vị tổng cố vấn cộng tác vào việc điều hành trung ương của phong trào, và đề ra các đường hướng hoạt động của Phong trào.

(Vatican News 1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page