ÐHY Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin khẳng định:

Bảo vệ đạo lý Công giáo luôn luôn cần thiết

 

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin khẳng định: Bảo vệ đạo lý Công giáo luôn luôn cần thiết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-02-2021) - Ðức Hồng y Luis Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, khẳng định rằng thăng tiến và bảo vệ đạo lý đức tin là điều luôn luôn cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền đi hôm 1 tháng 2 năm 2021, Ðức Hồng y Ladaria, dòng Tên người Tây Ban nha, khẳng định rằng: "Ðiều trước kia được gọi là sự quan tâm đến đạo lý ngay chính", nó đã có từ trước Bộ Giáo lý đức tin; Bộ này được thành lập năm 1542 với tên là Thánh Bộ Tối Cao về pháp tòa điều tra tại Roma và hoàn vũ, như một tòa án tối cao xét xử những vụ kháng án về tội rối đạo. Bộ này có cội rễ trong Tân ước. Ðức Hồng y giải thích rằng: "Sứ mạng của chúng tôi là thăng tiến và bảo vệ đạo lý đức tin. Công tác này sẽ luôn luôn cần thiết trong Giáo hội. Giáo hội vốn có nghĩa vụ thông truyền giáo huấn của các tông đồ cho các thế hệ trẻ".

Tuy nhiên, Ðức Hồng y Ladaria nhận xét rằng "cách thức cụ thể chu toàn trách vụ đó đã thay đổi qua các thế kỷ, và ngày nay chúng ta có thể nghĩ nó còn thay đổi nữa. Nhưng mối quan tâm về sự trung thành với đạo lý của các tông đồ vẫn luôn tồn tại".

(CNA 2-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page