Ðức Thượng Phụ Bechara Rai

thảo luận với Ðức Thánh Cha

về tình hình bi thảm của Li-băng

 

Ðức Thượng Phụ Bechara Rai thảo luận với Ðức Thánh Cha về tình hình bi thảm của Li-băng.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 30-11-2020) - Trong cuộc yết kiến Ðức Thánh Cha Phanxicô hôm 28 tháng 11 năm 2020, Ðức Hồng y Thượng phụ Bechara Rai của Giáo hội Công giáo Maronite đã thảo luận với Ðức Thánh Cha về những nguy hiểm và thách thức mà Li-băng phải đối mặt sau vụ nổ ngày 4 tháng 8 năm 2020.

Ðức Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite đã trình bày với Ðức Thánh Cha về "những nguy cơ và thách thức" mà Li-băng phải đối mặt vì "những diễn biến trong khu vực và cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ, đặc biệt là liên quan đến việc thành lập chính phủ". Ðức Thượng phụ than phiền rằng trong một năm, ba Thủ tướng đã được bổ nhiệm và chỉ một người thành công trong việc thành lập nội các, nhưng ông đã gặp phải "sự từ chối trong nước lẫn nước ngoài". Theo Ðức Thượng phụ, "Ðiều này gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói và khiến dân chúng phải di cư".

Hậu quả của vụ nổ ở cảng Beirut

Ðức Thượng phụ cũng thảo luận với Ðức Thánh Cha về vấn đề "hậu quả của vụ nổ ở cảng Beirut, đã phá hủy một phần lớn thủ đô nơi các Ki-tô hữu sinh sống, và các nhà chức trách liên quan đã không thể hiện sự liên đới hay trách nhiệm". Mặt khác, Ðức Thượng phụ ca ngợi "công việc vĩ đại" được thực hiện sau thảm họa này bởi "các tình nguyện viên, những người trẻ, kỹ sư, bác sĩ và doanh nhân đã giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng". Ngài cũng nói về vai trò của các cộng đồng tôn giáo khác nhau.

Sự liên đới của Ðức Thánh Cha và Tòa Thánh

Về phần mình, Ðức Thánh Cha đảm bảo với Ðức Thượng phụ về sự liên đới của Tòa Thánh với Li-băng và người dân nước này. Ðức Thượng Phụ Rai nói với báo chí rằng chuyến viếng thăm Tòa Thánh của ngài đã "có kết quả" và Ðức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan tâm về một chuyến thăm có thể có tới Li-băng. (L'Orient - le Jour 28/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page