Ðức Thánh Cha viết cho các Giám mục Ucraina:

"Thế giới tìm kiếm sự gần gũi của Thiên Chúa"

 

Ðức Thánh Cha viết cho các Giám mục Ucraina: "Thế giới tìm kiếm sự gần gũi của Thiên Chúa".

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 28-11-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp đến các Giám mục Công giáo Latinh và Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương của Ucraina, nhân đợt tĩnh tâm từ ngày 23 đến 26 tháng 11 năm 2020. Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Thế giới đang tìm kiếm sự gần gũi của Thiên Chúa, ngay cả khi họ không ý thức điều này".

Qua Tòa sứ thần Tòa Thánh, vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các Giám mục, và sứ điệp được công bố ngày 27 tháng 11 năm 2020 bằng một thông cáo từ Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương. Cuộc tĩnh tâm dành cho tất cả các Giám mục của Ucraina, bao gồm Giáo hội Công giáo Latinh và Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương, và đây được coi là thời gian cụ thể của sự hiệp nhất quốc gia.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với các Giám mục Ucraina "trong bối cảnh có nhiều khó khăn mà đất nước thân yêu của anh em đang phải trải qua" và nhắc nhở các Giám mục rằng "sự gần gũi với Thiên Chúa phải có trước và là động lực cho mọi hành động của anh em. Từ sự gần gũi với Thiên Chúa cũng nảy sinh sự gần gũi với dân chúng đã được giao phó cho anh em coi sóc".

Ðức Thánh Cha viết: "Chúa Giêsu thích đến gần anh chị em của Ngài qua chúng ta, qua bàn tay, lời nói và trái tim của chúng ta". Vì điều này, "ngay cả trong hoàn cảnh nghèo khó của chúng ta, chúng ta phải đảm bảo rằng không ai cảm thấy Thiên Chúa xa vời, không ai lấy Thiên Chúa làm cớ để xây tường, phá cầu và gieo hận thù".

Cuối sứ điệp, Ðức Thánh Cha viết: "Nhiệm vụ của chúng ta bao gồm trong việc loan báo bằng cuộc sống với một tình yêu không giới hạn, không nhìn vào lợi ích của chính mình, nhưng vào chân trời vô biên của lòng thương xót của Thiên Chúa".

Ðức Thánh Cha luôn thể hiện sự gần gũi với mọi thành phần của Giáo hội Công giáo ở Ucraina: Sau lời kêu gọi một cuộc quyên góp đặc biệt dành cho Ucraina năm 2017, vào tháng 7 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã triệu tập buổi gặp gỡ tại Vatican với Hội đồng thường trực và các vị Tổng Giám mục đứng đầu các giáo tỉnh của Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương Ucraina, và tiếp theo là cử Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Ðức Thánh Cha, thăm các cơ sở bác ái của Giáo hội Công giáo Latinh. (Acistampa 27/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page