Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp

cám ơn Caritas Slovenia

 

Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp cám ơn Caritas Slovenia.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 26-11-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi sứ điệp cám ơn cùng với những lời chúc tốt đẹp đến Caritas Slovenia, vì sáng kiến bác ái nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Ðức Thánh Cha đã gửi sứ điệp này vào hôm thứ Tư 26 tháng 11 năm 2020. Cùng với lời chúc mừng và cám ơn, Ðức Thánh Cha đánh giá cao các hoạt động bác ái của buổi hòa nhạc Caritas Slovenia "Klic dobrote" 30 năm kể từ khi thành lập.

Buổi hòa nhạc "Klic dobrote", có nghĩa là Buổi hòa nhạc "Kêu gọi lòng quảng đại", theo truyền thống được thực hiện một tháng trước lễ Giáng Sinh, nhằm nâng cao ý thức và tổ chức gây quỹ cho những mục đích tốt trong khi thúc đẩy sự hòa hợp và hiệp nhất.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha bày tỏ mong muốn rằng, năm 2020 "Klic dobrote" tiến thêm một bước nữa, vì sự hiệp nhất của Giáo hội và người dân Slovenia. "Anh chị em thân mến, ở đâu không có sự hiệp nhất, ở đó không có Thánh Thần của Thiên Chúa. Chúa luôn tìm kiếm sự hiệp nhất, không có nghĩa là sự đồng nhất", Ðức Thánh Cha viết.

Ðề cao những phẩm chất, đặc sủng và tính cách đa dạng là một phần của xã hội, Ðức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng "luôn luôn hiệp nhất với Thánh Thần của sự hiệp nhất". Ngài viết: "Chúng ta không được tham gia vào việc chia bè kết phái, người này chống lại người kia. Chúng ta không được là người của Ðảng phái".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page