Tòa Thánh xác nhận

tin bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc

 

Tòa Thánh xác nhận tin bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-11-2020) - Hôm 24 tháng 11 năm 2020, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni xác nhận tin cha Tôma Trần Thiên Hạo (Chen Tienhao) đã được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Thanh Ðảo (Qingdao), Tỉnh Sơn Ðông, và việc thụ phong.

Ðây là giám mục thứ ba được bổ nhiệm và truyền chức, trong khuôn khổ Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.

Ông Bruni nói: "Tôi có thể thêm rằng chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm những cuộc truyền chức, vì hiện đang có tiến trình bổ nhiệm các giám mục mới."

Phòng báo chí Tòa Thánh không cho biết thêm điều gì về thân thế vị tân giám mục, nhưng trang mạng của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc đã loan tin này trước đó một ngày, hôm 23 tháng 11 năm 2020, và cho biết Ðức tân giám mục Tôma Trần Thiên Hạo năm nay 58 tuổi, đã thụ phong Giám Mục sáng ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại nhà thờ chính tòa thánh Micae, ở Thanh Ðảo do Ðức cha Phòng Tinh Diệu (Fang Xingyao), giám mục giáo phận Lâm Ấp (Linyi), Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, chủ phong. Hai giám mục Phụ phong là Giuse Dương Vĩnh Cường (Yong Yonggiang), giám mục giáo phận Chu Thôn (Zhoucun), tỉnh Sơn Ðông, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, và Ðức cha Trương Hiến Vượng (Zhang Xianwang), giám mục giáo phận Tể Nam (Jinan), Phó Chủ tịch Lưỡng Hội, là cơ quan bao gồm Hội đồng Giám mục và Hội Công giáo yêu nước.

Ðức tân giám mục Trần Thiên Hạo cũng là Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước tỉnh Thanh Ðảo, sinh tại Sơn Ðông, thụ phong linh mục năm 1989. Hãng tin Asia News, truyền đi ngày 23 tháng 11 năm 2020, nói rằng cha Thiên Hạo đã được bầu và bổ nhiệm làm giám mục Thanh Ðảo ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Cơ quan Vatican News, thuộc Bộ truyền thông của Tòa Thánh, truyền đi ngày 24 tháng 11 năm 2020 nhắc lại mục đích Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc luôn luôn có tính chất mục vụ chân thực: nghĩa là để các tín hữu Công giáo có những giám mục hoàn toàn hiệp thông với Ðấng Kế vị thánh Phêrô và đồng thời được chính quyền Cộng hòa nhân dân Trung Quốc công nhận.

(Asia News 23-11-2020, Vatican News 24-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page