Ðại diện Tòa Thánh kêu gọi Arập Saudi

tôn trọng các quyền con người

 

Ðại diện Tòa Thánh kêu gọi Arập Saudi tôn trọng các quyền con người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 26-11-2020) - Ðại diện Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, kêu gọi Arập Sauđi tôn trọng các quyền con người.

Ðức Tổng giám mục Jurkovic, người Slovenia, bày tỏ lập trường trên đây, hôm 22 tháng 11 năm 2020, nhân dịp tham dự khóa họp của Liên minh các nước Hồi giáo, tại thành phố Jedda. Văn bản bài phát biểu được phổ biến ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Trong bài tham luận về sự cần thiết của đối thoại liên tôn, Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng hậu quả quan trọng nhất từ phẩm giá con người là sự bình đẳng trong các quyền bất khả nhượng của con người. Không có xã hội nào hoàn toàn thuần nhất về phương diện tôn giáo. Những chiều hướng tín ngưỡng và giáo phái khác nhau được mời gọi hòa giải với nhau, để làm gương cho thế giới, như lời ông Muhammad bin Abdul Karim Issa, Tổng thư ký Liên minh các nước Hồi giáo đã nói.

Ðức Tổng giám mục Jurkovic cũng khẳng định rằng nguyên sự bao dung, dung thứ mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần có sự quí chuộng những khác biệt và biểu lộ sự tôn trọng các tôn giáo khác nữa.

Tại Arập Saudi, dân chúng theo Hồi giáo Wahhabit có tính chất bảo thủ. Vì coi đất nước này là "Thánh địa" của Hồi giáo, nên nhà nước tại đây không cho tín đồ các tôn giáo khác được hành đạo. Tại đây không hề có một thánh đường hay nhà nguyện Kitô giáo nào, mặc dù có hàng trăm ngàn công nhân nhập cư sinh sống và làm việc tại nước này.

(KNA 24-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page