Hội đồng Giám mục Zimbabwe

kêu gọi hòa giải đất nước

 

Hội đồng Giám mục Zimbabwe kêu gọi hòa giải đất nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Harare (RVA News 24-11-2020) - Trong thư mục vụ Mùa vọng 2020, Hội đồng Giám mục Zimbabwe, ở miền nam Phi châu kêu gọi thực thi hòa giải đất nước: chính phủ cần giơ tay với các đảng phái đối lập.

Trong thư, các giám mục Zimbabwe viết: "Dù tình trạng trong các gia đình, các cộng đoàn và đất nước và thế giới thế nào đi nữa, nay là lúc chờ đợi tin vui của lễ Giáng sinh. Dân Zimbabwe cần phải chăm sóc lẫn nhau, và phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của chủ nghĩa duy tiêu thụ và thiếu bác ái chính trị. Chúng ta hãy dành thời giờ để nói, trong tinh thần sáng tạo và cụ thể, về tương lai mà chúng ta đang mơ ước, về Zimbabwe mà chúng ta muốn cùng nhau xây dựng".

Hội đồng Giám mục Zimbabwe nhận xét rằng đại dịch Covid-19, và cả những giới hạn ngặt nghèo trong cuộc chiến chống Coronavirus, chắc chắn càng làm cho tình hình khó khăn tại đất nước này trở nên không thể chịu nổi. Nền kinh tế bị sụp đổ và nạn hạn hán cùng cực khiến mức thu hoạch nông nghiệp thật thê thảm.

Theo Chương trình lương thực thế giới, hiện nay khoảng 60% dân chúng tại Zimbabwe đang bị nạn đói đe dọa.

(Vatican News 23-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page