Thống kê về số linh mục trong Giáo hội

 

Thống kê về số linh mục trong Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-11-2020) - Trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2013 đến 2018, Giáo hội Công giáo bị giảm mất 1,319 linh mục, tức là giảm 0.3%, theo Niên Giám Thống kê của Giáo hội về tình trạng năm 2018, vừa được Văn phòng Thống kê trung ương của Giáo hội công bố.

Năm 2013, có 415,384 linh mục trong Giáo hội, nhưng năm 2018 còn lại 414,065 linh mục. Tuy nhiên, nếu xét theo các châu lục thì tình hình rất khác nhau trong khoảng thời gian ấy. Số linh mục tại Phi châu tăng 14.3% và tại Á châu tăng 11%. Tại Mỹ châu, số linh mục hầu như đứng yên với khoảng 122,000 vị, còn tại Âu châu, linh mục giảm 7%, trong khi tại Úc châu giảm 1.1%.

Nếu xét về con số các linh mục giáo phận và linh mục dòng trong Giáo hội, người ta thấy có sự khác biệt rất lớn: trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2013 đến 2018, số linh mục giáo phận trong Giáo hội tăng 0.5%, trong khi số linh mục dòng giảm gần 2%. Xét theo đại lục, số linh mục dòng tại Âu châu giảm 8.3%, tại Mỹ châu giảm 6.7%, Úc châu giảm 3.1%, trong khi đó, linh mục dòng tại Á châu tăng 12.8% và tại Phi châu tăng 9.7%.

(Rei 23-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page