Hoãn lại khóa họp thứ hai

của "Con đường Công nghị" tại Ðức

 

Hoãn lại khóa họp thứ hai của "Con đường Công nghị" tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 24-11-2020) - Vì đại dịch Covid-19, khóa họp toàn thể thứ hai của "Con đường Công nghị" Công giáo Ðức, dự kiến tiến hành từ ngày 4 đến 6 tháng 2 năm 2021, bị dời lại gần tám tháng, từ ngày 30 tháng 9 đến 2 tháng 10 cùng năm 2021.

Trong cuộc tham khảo ý kiến 280 thành viên của công nghị này, đa số muốn có cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, và tham dự các thánh lễ, các buổi cầu nguyện chung trực diện, và không muốn Hội nghị ở dạng Video. Vì thế, đoàn chủ tịch Công nghị đã đi đến quyết định dời lại trên đây.

Tuy nhiên, trong hai ngày mùng 4 và 5 tháng 2 năm 2021, vẫn có một cuộc trao đổi trực tuyến, trong đó mọi thành viên Công nghị có thể thảo luận về công việc của Công nghị, nhưng không bị áp lực của cuộc bỏ phiếu quyết định.

Trong thư gửi các thành viên, hai vị đồng Chủ tịch Con đường Công nghị, là Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Giáo sư Thomas Sternberg, tuyên bố rằng "cuộc khủng hoảng Covid-19 lại đòi chúng ta phải thay đổi lịch trình. Không những về nội dung, nhưng cả về những hình thức, chúng ta cần tiến hành từng bước một. Tình trạng này có vẻ là vất vả, nhưng đó cũng thực là một cơ may để học hỏi về những hình thức, về vận tốc và sự tiến hành khác nhau của Công nghị tính trong Giáo hội chúng ta, một đặc tính có thể tiến hành vượt qua những hạn định của con đường hiện nay".

Hội đồng Giám mục Ðức và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức, đã quyết định tiến hành Con đường Công nghị, một diễn đàn có 280 đại biểu các thành phần Giáo hội, trong đó có 69 giám mục thuộc 27 giáo phận, với mục đích đổi mới Giáo hội tại nước này, sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Cuộc cải tổ dự kiến tiến hành trong bốn lãnh vực là: "việc thực thi quyền bính trong Giáo hội hay là dân chủ hóa, thăng tiến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, đưa vào các vị trí lãnh đạo quyết định, xét lại đời sống độc thân linh mục, và sau cùng là xét lại luân lý tính dục của Giáo hội.

(KNA 21-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page