Giáo hội Mỹ lạc quyên

giúp các tu sĩ cao niên

 

Giáo hội Mỹ lạc quyên giúp các tu sĩ cao niên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 24-11-2020) - Vào dịp cuối tuần, ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2020, Giáo hội Công giáo tại Mỹ sẽ tổ chức cuộc lạc quyên thường niên lần thứ 33, để trợ giúp các tu sĩ nam nữ cao niên, từ 70 tuổi trở lên, thuộc 340 cộng đoàn dòng tu trên toàn quốc.

30,000 tu sĩ thuộc lứa tuổi này đang hưu dưỡng. Họ đã từng phục vụ miễn phí hoặc với đồng lương ít ỏi, hiện gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản, nhất là về phương diện y tế.

Cuộc lạc quyên diễn ra tại phần lớn các giáo xứ Công giáo ở Mỹ, dưới sự phối hợp của Văn phòng toàn quốc các tu sĩ về hưu, thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong số 531 cộng đoàn tu trì gửi các thông tin về Văn phòng này, chỉ có 29% tu sĩ có đủ tiền hưu bổng để đáp ứng các nhu cầu trong tuổi hưu. Vì thế, các cộng đoàn thiếu thốn cần sự hỗ trợ với số tiền thu được trong lạc quyên toàn quốc. Thực tế là phí tổn y tế hằng năm cho mỗi tu sĩ, trên 70 tuổi, ở Mỹ là 50,000 Mỹ kim. Tình trạng này càng trở nên khó khăn hơn vì đại dịch Covid-19.

Một nguyên do khác gây nên tình trạng khó khăn tài chánh cho các tu sĩ về hưu ở Mỹ, là các tu sĩ cao niên sống lâu hơn và vượt quá con số các tu sĩ trẻ đang hoạt động và có lương bổng. Tỷ số là một tu sĩ trẻ cho ba tu sĩ cao niên.

Cuộc lạc quyên năm 2019, tại Mỹ, đã góp được 26 triệu 200 ngàn Mỹ kim, và hồi tháng Sáu năm 2020, Văn phòng toàn quốc về các tu sĩ hồi hưu đã phân phối 25 triệu Mỹ kim cho 341 cộng đoàn dòng tu thiếu thốn nhất. Nhờ trợ giúp này, các cộng đoàn đó có thể bù đắp số thiếu hụt tài chánh và có thể đáp ứng các nhu cầu hưu bổng trong tương lai.

(Vatican News Service 19-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page