Tình trạng khó khăn về tài chánh tại Lộ Ðức

 

Tình trạng khó khăn về tài chánh tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (Rva News 23-11-2020) - Tình trạng tài chánh của Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức tiếp tục ở mức độ rất khó khăn, tuy rằng dự đoán thiếu hụt trước đây là tám triệu Euro, nay giảm xuống còn bốn triệu rưỡi Euro.

Nhật báo Công giáo La Croix trực tuyến, truyền đi hôm 20 tháng 11 năm 2020, cho biết số tín hữu hành hương năm 2020 tại Lộ Ðức giảm hơn 90%. Số tín hữu mỗi ngày đến viếng hang đá Ðức Mẹ hiện ra tại Trung Tâm Thánh Mẫu nay chỉ có khoảng 30 người.

Lộ Ðức hiện có khoảng 14,000 dân cư, nhưng thuộc vào hàng các trung tâm hành hương nổi tiếng nhất thế giới, nơi Ðức Mẹ hiện ra 18 lần với thánh nữ Bernadetto Soubirous (1844-1879), lúc đó mới được 14 tuổi.

Hồi mùa xuân năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, Lộ Ðức bị đóng cửa hơn hai tháng trời vì đại dịch. Tháng Năm năm 2020, cha Olivier Ribadeau Dumas, Giám đốc Ðền thánh, phải phát động cuộc lạc quyên toàn quốc.

Các vị hữu trách của Ðền thánh Lộ Ðức đã đề ra nhiều dự án nhỏ, ví dụ "thắp nến trực tuyến" hoặc chiến dịch "Hoa hồng của bạn dâng Ðức Trinh Nữ", nhân dịp lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, 8 tháng 12 năm 2020, một bó gồm 1,500 hoa hồng, và các tín hữu trên thế giới có thể đặt mua hoa hồng dâng kính Ðức Mẹ.

(KNA 20-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page