Các giám mục Ðức trao đổi với Bộ giáo sĩ

 

Các giám mục Ðức trao đổi với Bộ giáo sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-11-2020) - Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ðức, ông Matthias Kopp, cho biết đã có cuộc trao đổi giữa Bộ giáo sĩ với Hội đồng Giám mục Ðức, ngày 12 tháng 11 năm 2020, và trong cuộc gặp gỡ tới đây, cũng sẽ có sự tham dự của đại diện giáo dân.

Nội dung cuộc trao đổi xoay quanh Huấn thị ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ giáo sĩ, về việc canh tân giáo xứ để đẩy mạnh sứ mạng truyền giảng Tin mừng. Trong Văn kiện này, Bộ giáo sĩ tái khẳng định qui định của giáo luật, theo đó chỉ có linh mục mới có thể điều khiển giáo xứ. Ngoài ra, có vấn đề gộp nhiều giáo xứ thành một nhóm nhỏ các giáo xứ lớn, mặc dù các giáo phận này có đủ linh mục làm cha sở, ví dụ giáo phận Trier muốn gộp hơn 800 giáo xứ thành 35 xứ đạo lớn... Huấn thị này đã bị nhiều giám mục và các thành phần khác ở Ðức mạnh mẽ phê bình, vì tại Ðức, do tình trạng thiếu linh mục, và do chủ trương dân chủ hóa Giáo hội, nhiều giáo xứ được ủy thác cho giáo dân coi sóc.

Bộ giáo sĩ tuyên bố sẵn sàng gặp Hội đồng Giám mục Ðức về vấn đề này, nhưng Ðức cha Chủ tịch muốn có sự hiện diện của đại diện giáo dân trong cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, Ðức Hồng y Tổng trưởng Beniamino Stella cho biết trong giai đoạn đầu, Bộ chỉ nói chuyện với các giám mục, vì Huấn thị nhắm tới trước tiên các giám mục. Theo chiều hướng đó, hôm 12 tháng 11 năm 2020, đã diễn ra cuộc trao đổi đầu tiên dưới dạng video, với sự tham dự của Ðức Hồng y Beniamino Stella, và Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, và vị Phó Chủ tịch là Ðức cha Franz-Josef Bode, cùng với cha Tổng thư ký Hans Langendoerfer.

Cuộc trao đổi diễn ra trong tinh thần cởi mở và cảm thông với nhau, xoay quanh một vài khía cạnh của Huấn thị và sự trao đổi giữa Ðức cha Chủ tịch Batzing và Ðức Hồng y Stella. Ðức Hồng y cho biết dĩ nhiên trong lần trao đổi tới đây cũng sẽ có đại diện của giáo dân. Tuy nhiên, ngày giờ của cuộc gặp gỡ thứ hai này chưa được xác định.

(KNA 19-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page