Số người xin ra khỏi Giáo hội tại Thụy Sĩ

lên tới mức kỷ lục

 

Số người xin ra khỏi Giáo hội tại Thụy Sĩ lên tới mức kỷ lục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bern (RVA News 22-11-2020) - Trong năm 2019, số người Công giáo xin ra khỏi Giáo hội tại Thụy Sĩ lên tới mức kỷ lục: 31,772 người, tức là tăng thêm một phần tư so với 25,366 người trong năm 2018 trước đó.

Cụ thể là có thêm số người ở lứa tuổi từ 51 đến 65 "quay lưng lại" với Giáo hội. Lớp người này chiếm 24% tổng số người ra khỏi Giáo hội. Cách đây chín năm (2011), chỉ có 16% ở lứa tuổi này. Phần lớn những người xin ra khỏi Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ thuộc các bang nói tiếng Ðức, đó là Zurich (7,044), tiếp đến là Aargau (4,672) và thứ ba là Sankt Gallen (3,393). Tại tất cả các bang nói tiếng Ðức ở Thụy Sĩ đều có người xin ra khỏi Giáo hội. Giống như tại Ðức, các bang này đều có chế độ phải đóng thuế cho Giáo hội. Tại bốn bang nói tiếng Pháp, là Genève, Valais, Neuchâtel và Vaud, hầu như không có tín hữu Công giáo xin ra khỏi Giáo hội.

Trong số hơn tám triệu dân tại Thụy Sĩ, số tín hữu Công giáo chiếm 37.3%, là nhóm đông nhất, so với 24.9% theo Tin lành, và 25.2% không theo tôn giáo nào.

(Cath.ch 19-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page