Ủy ban đầu tư sẽ giúp Vatican

đầu tư vừa hợp đạo đức vừa có kết quả

 

Ủy ban đầu tư sẽ giúp Vatican đầu tư vừa hợp đạo đức vừa có kết quả.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 21-11-2020) - Hôm 19 tháng 11 năm 2020 Ðức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, cho biết rằng các quy chế cho một "Ủy ban Ðầu tư" mới đang chờ được thông qua. Ủy ban này được thành lập để giúp cho các khoản đầu tư của Tòa Thánh vừa theo đạo đức vừa sinh lợi.

Ðức cha Galantino nói với báo Famiglia Cristiana - Gia đình Ki-tô giáo - rằng ủy ban gồm "các chuyên gia bên ngoài có uy tín cao" sẽ làm việc với Hội đồng Kinh tế và Bộ Kinh tế để "bảo đảm bản chất đạo đức của các khoản đầu tư, được soi sáng bởi học thuyết xã hội của Giáo hội, đồng thời, khả năng sinh lời của chúng".

Hồi đầu tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu chuyển việc quản trị các quỹ đầu tư từ Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh sang cho APSA.

APSA có chức năng như cơ quan quản lý tài sản có chủ quyền và ngân khố của Tòa Thánh, quản lý biên chế và chi phí hoạt động cho thành Vatican. Nó cũng giám sát các khoản đầu tư của chính mình. Hiện nay APSA đang tiếp quản các quỹ tài chính và tài sản bất động sản trước đây được Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh quản lý.

Ðức cha Galantino 72 tuổi, làm Chủ tịch APSA từ năm 2018. Ngài nói rằng luật mới của Vatican về trao hợp đồng là "một bước tiến quan trọng. Nhưng đó không phải là tất cả. Sự minh bạch, công bằng và giám sát chỉ không còn là những lời nói vô nghĩa hay những lời tuyên bố trấn an khi chúng đi trên đôi chân của những người trung thực, có năng lực và thực sự yêu mến Giáo hội".

Hồi tháng 10 năm 2020 Ðức cha đã phủ nhận việc Tòa Thánh sắp sửa bị sụp đổ về tài chính. Ngài nói: "Không có nguy cơ sụp đổ hoặc vỡ nợ ở đây. Chỉ có nhu cầu xem xét chi tiêu. Và đó là những gì chúng tôi đang làm. Tôi có thể chứng minh điều đó với các bạn bằng những con số."

Trả lời cuộc phỏng vấn của báo Avvenire ngày 31 tháng 10 năm 2020, Ðức cha Galantino cũng cho biết Tòa thánh đã không sử dụng tiền từ quỹ "Ðồng tiền thánh Phê-rô" - được giáo dân đóng góp cho việc bác ái của Ðức Thánh Cha - hoặc một quỹ khác của Ðức Thánh Cha để bù đắp những thiệt hại trong việc mua một tòa nhà đang gây tranh cãi ở London; số tiền đó đến từ quỹ dự trữ của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng không có hành vi "cướp bóc" các tài khoản dành cho mục đích từ thiện. (CNA 19/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page