Gặp gỡ trực tuyến về "Kinh tế Phanxicô"

 

Gặp gỡ trực tuyến về "Kinh tế Phanxicô".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Assisi (RVA News 20-11-2020) - Trong những ngày này, từ 19 đến 21 tháng 11 năm 2020, cuộc gặp gỡ về "Nền Kinh tế Phanxicô" đang tiến hành dưới dạng trực tuyến", với sự tham dự của 2,000 doanh nhân trẻ quốc tế từ 120 quốc gia.

Lẽ ra, cuộc gặp gỡ này diễn ra hồi tháng Ba năm 2020, nhưng vì đại dịch, nên được dời lại đến tháng Mười Một năm 2020. Nhưng vì đại dịch Covid-19 tiếp diễn, nên được dời đến mùa thu năm tới, 2021 khi những điều kiện y tế cho phép đảm bảo sự tham dự an toàn của mọi người. Dầu vậy, ban tổ chức vẫn quyết định tiến hành cuộc gặp gỡ dưới dạng hoàn toàn trực tuyến trong những ngày này, với sự tham dự của tất cả những người đã đăng ký và các diễn giả. Cả Ðức Thánh cha cũng sẽ lên tiếng vào ngày thứ Bảy 21 tháng 11 năm 2020, trong buổi kết thúc diễn đàn.

Trong buổi khai mạc, Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ phát triển nhân bản toàn diện đã nói đến mục đích của cuộc gặp gỡ này, là để phát triển những kiểu mẫu kinh tế mới mẻ, bao gồm và công chính, không nhắm phục vụ cho một thiểu số, nhưng mưu ích cho những người dân thường và toàn thể xã hội nói chung. Ðể được vậy, theo Ðức Hồng y, cần tiến từ một nền kinh tế thủ lợi thuần túy, lạm dụng đầu tư và lãi xuất cho vay, để đi tới một nền kinh tế đầu tư vào con người, bằng cách kiến tạo công ăn việc làm và cung cấp những cơ may giáo dục.

Ðức Hồng y Turkson nhận định rằng không những Ðức Giáo hoàng Phanxicô, nhưng cả nhiều nhà kinh tế cũng đồng ý rằng thị trường, một mình, không thể giải quyết tất cả các vấn đề. Công việc của các doanh nghiệp là kiến tạo các sản phẩm, dịch vụ và lợi nhuận thực sự tốt.

(KNA 20-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page