Ðức Thánh cha tiếp cộng đoàn

Giáo hoàng Học viện Piô Mỹ Latinh ở Roma

 

Ðức Thánh cha tiếp cộng đoàn Giáo hoàng Học viện Piô Mỹ Latinh ở Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-11-2020) - Trong buổi tiếp kiến, sáng ngày 20 tháng 11 năm 2020 dành cho ban giám đốc, các giáo sư và linh mục sinh viên Giáo hoàng Học viện Piô Mỹ Latinh ở Roma, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các linh mục hãy cởi mở tâm hồn đối với Chúa và tha nhân, chiến đấu chống nền văn hóa gạt bỏ và phân cách xã hội.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc đến "sự pha trộn giữa các nền văn hóa ở Mỹ châu Latinh. Căn cội pha trộn này nảy sinh từ một con tim có khả năng yêu mến tha nhân bằng một tình yêu phong phú, nghĩa là sẵn sàng kiến tạo một cái gì mới mẻ. Thái độ này đòi phải loại bỏ sự tự tham chiếu mình, để có thể phổ biến hồng ân đã nhận lãnh. Hạt giống của Nước Chúa sẽ tăng trưởng và sinh hoa kết trái gấp trăm, các hạt không giống nhau, nhưng đa diện và phong phú".

Về sự cởi mở tâm hồn, Ðức Thánh cha nhận định rằng: "Khi cởi mở tâm hồn với mọi người vì tình yêu Chúa Kitô, tức là chúng ta tạo nên một không gian, trong đó Thiên Chúa và tha nhân có thể gặp gỡ nhau. Ðừng bao giờ ngưng bày tỏ thái độ sẵn sàng và cởi mở như vậy: đừng bao giờ khép kín cửa đối với những người, trong thâm tâm họ đang mong ước được bước vào và cảm thấy được đón nhận. Anh em hãy nghĩ rằng Chúa kêu gọi anh em dưới hình dáng một người nghèo, mời tất cả anh em ngồi vào bàn tiệc với nhau. Anh em hãy chiến đấu chống lại thứ văn hóa gạt bỏ, tách biệt xã hội, nghi kỵ, thành kiến vì chủng tộc, văn hóa hoặc đức tin, để tâm tình huynh đệ trỗi vượt hơn mọi khác biệt".

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến đại dịch đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, nhưng thế giới tiếp tục đóng cửa, loại bỏ đối thoại và không cộng tác với nhau, từ chối và không chân thành cởi mở đối với quyết tâm chung để đạt tới một thiện ích cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. "Việc chữa lành tai ương này phải đến từ bên dưới, từ những con tim và tâm hồn một ngày kia sẽ được ủy thác những sứ vụ cụ thể trong lãnh vực giáo dục, huấn giáo, dấn thân xã hội, có khả năng thay đổi các não trạng và mở rộng không gian, để chữa lành tai ương này và mang lại cho Thiên Chúa một dân tộc hiệp nhất".

(Rei 20-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page