Ailen cầu nguyện

cho tất cả những người chết vì Covid

 

Ailen cầu nguyện cho tất cả những người chết vì Covid.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Knock (RVA News 19-11-2020) - Trưa Chúa nhật 22 tháng 11 năm 2020, tại Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc Ailen, ở Knock, nơi Ðức Mẹ hiện ra, Ðức Tổng giám mục Michael Neary của giáo phận Tuam sở tại, sẽ chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho tất cả những người chết vì Coronavirus tại Ailen.

Tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2020, có gần 69,000 người bị lây nhiễm và gần 2,000 người chết vì Coronavirus tại Ailen.

Thánh lễ sẽ được cử hành tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Nữ Vương thiên quốc, và được truyền đi qua trang mạng của Ðền thánh.

Ðức Tổng giám mục Michael Neary tuyên bố rằng: "Mặc dù sầu muộn, sợ hãi và bấp bênh về tương lai mà chúng ta cảm nghiệm trong năm nay, Thiên Chúa như mục tử tụ tập dân Ngài, cho người đói ăn, chữa lành những người bị thương và ban sức mạnh cho những người yếu đuối. Trong tháng Mười Một, chúng ta tưởng niệm tất cả những người đã qua đời trên đảo Ailen vì Coronavirus. Chúng ta cảm nghiệm sự chăm sóc của vị mục tử đối với những người đang khóc thương họ. Chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ấy được an nghỉ đời đời. Xin Chúa xót thương chúc lành và an ủi tất cả những người đang chịu tang tóc trong lúc này".

(Sir 18-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page