Cộng đoàn Dòng Capuchino tại Ðền thánh Piô

cử hành thánh lễ không có giáo dân tham dự

 

Cộng đoàn Dòng Capuchino tại Ðền thánh Piô cử hành thánh lễ không có giáo dân tham dự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Giovanni Rotondo (RVA News 19-11-2020) - Từ ngày 16 tháng 11 năm 2020, vì hầu hết cộng đoàn tu viện Dòng Capuchino, ở Ðền cha thánh Piô, nam Italia bị nhiễm Coronavirus, nên các thánh lễ tại đây chỉ được cử hành không có giáo dân tham dự.

Cha Franco Moscone, Bề trên tu viện, nói với Ðài truyền hình cha Piô rằng: "Tình thế thật là bi thảm: Tất cả cộng đoàn, ngoại trừ ba tu sĩ, đều đang bị lây nhiễm Coronavirus, và nhiều người có triệu chứng".

Quyết định này được đề ra cùng với Ðức Tổng giám mục giáo phận Vieste-Manfredonia sở tại và các vị liên hệ khác.

Cha Moscone nói rằng: "Tôi nhận được vài điện thư cáo buộc tôi là thiếu tin tưởng và hầu như là phạm thượng, khi đưa ra quyết định đóng cửa nhà thờ như vậy, nhưng "chúng tôi không có nhiệm vụ cứu vãn Kinh Tin kính, nhưng là cứu các tín hữu; chúng tôi không có nhiệm vụ cứu vãn việc hành đạo nhưng là cứu người hành đạo. Và đóng cửa nhà thờ trong tình trạng hiện nay là một phương thế cứu vãn và hợp với thực tại".

Ðức Tổng giám mục sở tại cũng nói rằng: "Không thể duy trì các thánh lễ và các hoạt động tại Ðền thánh như trước đây, vì toàn thể tỉnh dòng Capuchino ở địa phương có vấn đề lớn: nhiều cha bị lây Coronavirus nên không thể đến giúp việc mục vụ tại Ðền thánh được".

Ðền thánh ở thị trấn San Giovanni Rotondo, nơi có di hài của cha thánh Piô, vị linh mục mang năm dấu thánh. Bình thường, mỗi năm có khoảng sáu triệu tín hữu đến hành hương tại đây.

(Foggioatoday.it 16-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page