Gần 35,000 người chết

vì Coronavirus tại miền Amazzonia

 

Gần 35,000 người chết vì Coronavirus tại miền Amazzonia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amazon (RVA News 19-11-2020) - Theo tin của Liên mạng Giáo hội tại miền Amazzonia, cho đến nay đã có gần 35,000 người chết vì Coronavirus tại vùng này và tổng số ca nhiễm lên tới hơn một triệu 432,000.

Con số trên đây tính tới ngày 14 tháng 11 năm 2020, dựa trên các thống kê chính thức của nhà chức trách y tế tại bảy nước Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Brazil, Surinam và Guyana.

Nhờ Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia hồi năm 2019, dư luận thế giới quan tâm đến miền này hơn, nhất là những bất công và thiệt thòi mà các thổ dân bản xứ tại vùng này phải chịu.

(KNA 16-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page