Các lễ nghi tôn giáo tại Pháp

bị ngưng tới ngày 1 tháng 12 năm 2020

 

Các lễ nghi tôn giáo tại Pháp bị ngưng tới ngày 1 tháng 12 năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 18-11-2020) - Tình hình đại dịch Covid-19 hiện nay tại Pháp chưa cho phép mở lại các buổi lễ tôn giáo có tín hữu tham dự, cho tới ngày 1 tháng 12 năm 2020.

Trên đây là lời tuyên bố của thủ tướng Jean Castex trong cuộc gặp gỡ hôm 16 tháng 11 năm 2020, với Ðức Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, linh mục Tổng thư ký Hugues de Woillemont, cùng với các đại diện của các tôn giáo ở Pháp. Mục đích cuộc gặp gỡ là để nghiên cứu xem có thể thay đổi thế nào trong các phương pháp thực hành các lễ nghi tôn giáo trong bối cảnh đại dịch hiện nay.

Cuộc gặp gỡ diễn ra, sau một loạt các cuộc biểu tình hồi cuối tuần qua trước các thánh đường để yêu cầu chính quyền cho phép mở lại các buổi lễ tôn giáo.

Tuy không cho mở lại các buổi lễ, nhưng thủ tướng Castex đã yêu cầu Bộ trưởng nội vụ Gérard Darmanin mau lẹ cộng tác với các đại diện tôn giáo, để xác định các qui luật cần thiết để mở lại các buổi lễ có kiểm soát, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020.

Trong thông cáo công bố sau đó, Hội đồng Giám mục Pháp cho biết đã trình bày với Bộ trưởng nội vụ một loạt qui luật chi tiết nhắm cải tiến các điều kiện an ninh vệ sinh có thể áp dụng khi mở lại các thánh lễ công cộng, cũng như các hoạt động mục vụ khác có sự hiện diện của tín hữu, như các lớp giáo lý, hoạt động tuyên úy, các hội đồng mục vụ, v.v.

Hội đồng Giám mục Pháp cho biết rất cảm thông với sự thất vọng và nóng lòng của các tín hữu, nhưng các giám mục xin họ hãy kiên nhẫn thêm, vì chính phủ cũng đang lãnh nhận trách nhiệm về tình trạng y tế của đất nước và các tín hữu cũng phải chấp nhận trở thành những người giữ vai chính trong lãnh vực này. Khi tôn trọng các biện pháp y tế ấy, Giáo hội tham gia vào cố gắng chung của đất nước để bài trừ đại dịch.

(Sir 17-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page