Từ con nuôi trở thành giám mục giáo phận Ðài Nam

 

Từ con nuôi trở thành giám mục giáo phận Ðài Nam.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức cha John Lý Gio An (John Lee Juo-Wang). Từ con nuôi trở thành giám mục giáo phận Ðài Nam.


Tainan (RVA News 18-11-2020) - Hôm 14 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm giám mục mới cho giáo phận Ðài Nam, bên Ðài Loan, đó là Ðức cha John Lý Gio An (John Lee Juo-Wang), kế nhiệm Ðức cha Bosco Lâm Chí Nam (Lin Chi-nan) về hưu.

Ðức cha John Lý Gio An năm nay 54 tuổi, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1966, con thứ chín trong một gia đình đông con, cha mẹ không thể nuôi nấng nổi, nên đã cho một gia đình Công giáo nhận làm con nuôi, nhờ đó cậu bé trở thành Công giáo.

Sau khi theo học tại trường của các cha dòng Don Bosco và tại chủng viện Ðài Nam, thầy Lý Gio An thụ phong linh mục năm 1993. Sau nhiều công tác mục vụ, cha John Lý Gio An du học tại Ðại học Giáo hoàng Urbaniana, tại Roma và đậu cử nhân thần học tín lý. Từ năm 2019, cha làm Tổng đại diện Giáo phận Ðài Nam, một giáo phận bé nhỏ chỉ có 7,500 tín hữu Công giáo trên tổng số gần hai triệu dân cư.

Ðức tân giám mục dấn thân nhiều trong việc mục vụ giới trẻ và thường nói: "Tôi hy vọng, qua cuộc đời của tôi, dân chúng hiểu rằng Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta".

(Asia News 16-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page