Hội Ðồng Giám Mục Ý:

Bảo vệ sự sống là điều kiện để xây dựng tương lai

 

Hội Ðồng Giám Mục Ý: Bảo vệ sự sống là điều kiện để xây dựng tương lai.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 14-11-2020) - Nhân dịp hội nghị toàn quốc lần thứ 40 của Phong trào vì Sự sống đang diễn ra trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Ý đã gửi một sứ điệp đến hội nghị trong đó nhấn mạnh: "Cùng nhau làm việc để tất cả, những người tin và không tin hiểu rằng, bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai là điều kiện cần thiết để xây dựng tương lai của toàn nhân loại".

Phong trào vì Sự sống được sáng lập bởi ông Carlo Casini, một trong những người Công giáo được biết đến nhiều trong các hoạt động xã hội, văn hóa và chính trị giữa thế kỷ 20 và 21.

Hội nghị quốc gia tập hợp các Phong trào vì Sự sống, các Trung tâm Hỗ trợ Sự sống, Nhà Tiếp tân, dịch vụ "SOS Vita" và Dự án Gemma. Trong bối cảnh hiện nay được ghi dấu bởi những đe dọa mới do văn hóa loại bỏ mà Ðức Thánh Cha vẫn thường tố cáo, các tham dự viên cùng nhau thảo luận, suy tư đào sâu về các chủ đề: truyền thông hiệu quả hơn trên mạng xã hội để có thể tiếp cận được với các phụ nữ đang bị cám dỗ phá thai; phối hợp với các tổ chức địa phương; thực hiện các dự án mang lại sự độc lập kinh tế cho các phụ nữ đơn thân.

Ðức cha Stefano Russo, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Ý, đại diện các Giám mục viết trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên của hội nghị: "Trong thời điểm khó khăn này, trong khi đại dịch gây đau khổ cho thế giới khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, anh chị em đã can đảm, không nhượng bộ trước những trở ngại để tổ chức hội nghị quốc gia. Anh chị em đã cống hiến và đang cung cấp một dịch vụ quan trọng cho cộng đoàn dân sự và Giáo hội".

Trích lời Ðức Thánh Cha, Ðức cha Russo nhắc lại: "Ngày nay, văn hóa loại bỏ những gì yếu đuối nhất, nghèo nhất, mong manh nhất, không có tiếng nói, bắt đầu từ những em bé chưa chào đời. Sự sống con người là thánh thiêng, bất khả xâm phạm, trong bất kỳ hoàn cảnh và ở bất kỳ giai đoạn nào của sự phát triển. Nếu xác tín này không còn, thì cũng sẽ chẳng còn nền tảng vững chắc và lâu dài để bảo vệ nhân quyền, và khi đó nó sẽ tùy thuộc vào những người đang thi hành công vụ".

Cuối sứ điệp, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục kêu gọi mọi người đừng mệt mỏi loan báo và làm chứng cho Tin Mừng Sự sống. (CSR_8341_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page