Nội dung khóa họp đại hội mùa thu

của các giám mục Hoa Kỳ

 

Nội dung khóa họp đại hội mùa thu của các giám mục Hoa Kỳ.

Hồng Thủy

Los Angeles (Vatican News 16-11-2020) - Trong đại hội mùa thu năm 2020, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung vào các vấn đề bảo vệ thanh thiếu niên và trẻ em. Một số chủ đề khác được đưa ra thảo luận bao gồm phản ứng của mục vụ đối với đại dịch Covid-19 và các chính sách chống phân biệt chủng tộc.

Do đại dịch virus corona, Ðại hội mùa thu của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ được tiến hành online và ngắn hơn bình thường, chỉ trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2020. Hơn 300 giám mục Hoa Kỳ được dự kiến tham dự đại hội.

Trong thông cáo báo chí hôm 13 tháng 11 năm 2020, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ thông báo về các thay đổi trong lịch trình khóa họp để các giám mục thảo luận về phúc trình của Tòa Thánh về cựu Hồng y Theodore McCarrick.

Thông cáo viết: "Ngoài ra, các giám mục sẽ nghe báo cáo từ Ủy ban Ðánh giá Quốc gia, cơ quan tư vấn cho Ủy ban Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên về các vấn đề bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, cụ thể là về các chính sách và thực hành."

Phần công khai của Ðại hội sẽ bắt đầu với bài nói chuyện của Ðức tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, và diễn văn khai mạc của Ðức tổng giám mục Jose Gomez, tổng giám mục Los Angeles và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ.

Chương trình họp bao gồm việc trao đổi về phản ứng mục vụ đối với đại dịch Covid-19 và phản ứng mục vụ đối với nạn phân biệt chủng tộc đang gia tăng ở Hoa Kỳ. Các giám mục cũng sẽ thảo luận và bỏ phiếu về các ưu tiên chiến lược đã được sửa đổi trong Kế hoạch chiến lược 2021-2024 của Hội đồng giám mục, việc đổi mới Ủy ban mới thành lập nhằm chống phân biệt chủng tộc, và ngân sách của Hội đồng giám mục năm 2021.

Mùa hè năm 2020, các giám mục Hoa Kỳ đã quyết định cho phép bỏ phiếu bằng giấy và qua thư trước cuộc họp tháng 11 năm 2020 để bầu chủ tịch mới cho 8 ủy ban thường trực, Tổng Thư ký mới của Hội đồng giám mục, và các thành viên mới của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ (CRS). Những kết quả này sẽ được công bố trong đại hội. (USCCB 13/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page