Ðức Tổng giám mục giáo phận Sydney

chào mừng tin vắc-xin chống Covid-19

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Sydney chào mừng tin vắc-xin chống Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sydney (RVA News 14-11-2020) - Ðức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, chào mừng tin: vắc-xin chống Covid-19 do hãng Pfixer và BioNTech chế tạo hiệu nghiệm tới 90% trên những người xét nghiệm.

Ðức Tổng giám mục Fisher, dòng Ða Minh, bày tỏ hài lòng và nói rằng: "Tôi cầu nguyện để thuốc chủng ngừa này an toàn và hữu hiệu như đã loan báo, và điều đặc biệt an ủi là thuốc này được chế tạo mà không dùng các tế bào lấy từ các phôi thai bị phá. Ðiều này chứng tỏ khoa học và luân lý đạo đức có thể đi song đôi với nhau". Ðức Tổng giám mục Fisher kêu gọi chính quyền Australia làm sao để có đủ vắc-xin cho dân chúng tại nước này và vùng Thái Bình Dương.

Cả hiệp hội bác sĩ Công giáo Australia cũng chào mừng tin về vắc-xin. Linh mục Paschal Corby, Phát ngôn viên của hội này, nói rằng: "Tuy nhìn nhận sự cần thiết của các vắc-xin, Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Australia hỗ trợ lời kêu gọi của những người mong muốn rằng các thuốc chủng ngừa này được chế tạo trong sự tôn trọng phẩm giá con người, cũng như lương tâm của những người được lợi ích từ thuốc chủng ngừa ấy".

Bà Pat Garcia, giám đốc điều hành Hội y tế Công giáo Australia, một tổ chức phi chính phủ chuyên về các dịch vụ y tế và trợ giúp người già, nói rằng: "chúng ta phải bảo đảm sao cho vắc-xin được phân phối một cách chắc chắn và công bằng, dành ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương và có nhiều rủi ro nhất".

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 19 tháng 8 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói rằng: "Thật là buồn nếu vắc-xin chống Covid-19 được dành ưu tiên cho những người giàu! Thật là buồn nếu vắc-xin này trở thành tư sản của nước này hay nước kia, mà không có tính chất hoàn vũ và cho tất cả mọi người. Và thật là một gương mù nếu toàn bộ trợ giúp kinh tế chúng ta đang thấy, - phần lớn nhờ công quỹ - chỉ tập trung vào việc cứu vãn các công nghệ mà không góp phần bao gồm cả những người bị loại trừ, không phục vụ sự thăng tiến những người rốt cùng, không phục vụ công ích hoặc chăm sóc thiên nhiên".

(Vatican News 12-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page