Báo động vì nạn nghèo gia tăng tại Pháp

 

Báo động vì nạn nghèo gia tăng tại Pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 14-11-2020) - Tổ chức bác ái Công giáo Pháp, Secours Catholique, báo động vì nạn nghèo của các gia đình gia tăng mạnh tại nước này.

Theo phúc trình thường niên, công bố hôm 12 tháng 11 năm 2020, con số các gia đình tại Pháp không có lợi tức liên tục gia tăng, và cần có các biện pháp cấp thiết từ phía chính quyền để ngăn chặn hiện tượng này, bắt đầu bằng cách gia tăng mức lương tối thiểu.

Phúc trình cho biết càng ngày càng có những gia đình ở Pháp cần được trợ giúp lương thực để khỏi lâm vào cảnh đói. Con số này liên hệ tới tám triệu người, tức là 12% dân số. Khi giới thiệu phúc trình, bà Véronique Fayet, Chủ tịch tổ chức Secours Catholique, than rằng: "Mọi người dường như cố tình không biết đến thực trạng đó, hoặc tệ hơn nữa, người ta trở nên quen thuộc với tình trạng này, một thảm trạng tủi hổ trong một nước giàu như nước Pháp!"

Theo bà Fayet, cảnh nghèo của nhiều gia đình Pháp càng gia tăng vì cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay và có nguy cơ kéo dài. Cuộc điều tra dựa trên nghiên cứu về ngân sách của gần 3,000 gia đình tại 55 tỉnh ở Pháp, cho thấy tình trạng bấp bênh của các gia đình: lợi tức trung bình mỗi tháng của họ chỉ có 537 Euro, tức là giảm 5 Euro so với năm 2018 trước đó, trong khi mức nghèo đói cùng cực tại Pháp được ấn định là 716 Euro mỗi tháng.

Vẫn theo phúc trình, có một triệu người ở Pháp lâm cảnh nghèo vì đại dịch hiện nay và 600,000 người mất công ăn việc làm trong sáu tháng đầu năm 2020.

Trước tình trạng trên đây, Secours Catholique kêu gọi chính phủ Pháp hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất và tái lập mức lợi tức tối thiểu là 893 Euro mỗi tháng.

(Vatican News 12-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page