Hoãn lại lễ phong chân phước

ba tu sĩ Capuchino tử đạo

 

Hoãn lại lễ phong chân phước ba tu sĩ Capuchino tử đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Catalugna (RVA News 14-11-2020) - Vì đại dịch, lễ phong chân phước cho ba vị tử đạo dòng Capuchino, dự kiến vào thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2020, tại Vương cung thánh đường Seu de Manresa, bên Tây Ban Nha bị hoãn lại.

Ðức cha Romà Casanova, giám mục giáo phận Vic, cùng với các tu sĩ dòng Capuchino miền Catalugna, đã quyết rằng trong bối cảnh hiện nay, tốt hơn nên hoãn lại lễ phong chân phước. Như mọi buổi lễ tôn giáo trong những tháng gần đây, dự kiến có các biện pháp giãn cách xã hội và vệ sinh, nhưng giáo phận Vic nhận thấy rằng trong bối cảnh đại dịch hiện nay, tốt hơn nên tránh những buổi lễ tạo điều kiện cho sự di chuyển và tập trung dân chúng, như nhà chức trách y tế yêu cầu.

Ba cha dòng Capuchino bị giết hại vì đức tin trong thời nội chiến Tây Ban Nha, là cha Benet, nguyên là một cha giáo tập ở Manresa, cha Domingo de Sant Pere, nguyên là thừa sai tại Nicaragua trước khi trở về Tây Ban Nha, và cha Josep Oriol, nổi bật về các hoạt động giảng thuyết và giải tội.

Cha Benet bị dân quân tả phái bắt giam ngày 6 tháng 8 năm 1936, tra tấn và sát hại ngày hôm sau. Cha Domingo de Sant Pere nổi tiếng là một tu sĩ tốt lành và gương mẫu. Cha bị bắt và giết chết ngày 27 tháng 7 năm 1936. Sau cùng, cha Josef Priol bị giết cũng tại Manresa như hai vị trước, vào ngày 24 tháng 7 cùng năm 1936.

(Aciprensa 12-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page