Ðức Thánh cha khích lệ

Dịch vụ Dòng Tên giúp tị nạn

 

Ðức Thánh cha khích lệ Dịch vụ Dòng Tên giúp tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-11-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô gửi thư khích lệ Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này, với Trung tâm Astalli ở Roma.

Trong thư gửi cha Thomas Smolich, Tổng giám đốc quốc tế Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn, gọi tắt là JRS, Ðức Thánh cha nhắc lại lai lịch tổ chức này, do cha Aruppe, Cố Bề Trên Tổng quyền dòng Tên, thành lập cách đây 40 năm, đứng trước làn sóng các thuyền nhân Việt Nam trốn chạy chiến tranh hồi đầu thập niên 1980 và ngài nhận định rằng:

"Mỗi ngày, quá nhiều người trên thế giới buộc lòng phải bám vào những con thuyền nhỏ, các xuồng bằng cao su, để tìm cách trốn chạy khỏi virus của bất công, bạo lực và chiến tranh. Dưới ánh sáng những chênh lệch trầm trọng ấy, Dịch vụ Dòng Tên trợ giúp tị nạn có một vai trò chủ yếu trong việc giúp đỡ và gây ý thức trong dư luận quần chúng về thực tại những người tản cư và tị nạn. Nhiệm vụ quan trọng của anh chị em là giơ bàn tay thân hữu cho những người cô đơn, bị chia cắt khỏi gia đình họ, bị bỏ rơi, qua việc đồng hành và gia tăng tiếng nói của họ, nhất là bảo đảm cho họ cơ hội được tăng trưởng qua những chương trình giáo dục và phát triển của anh chị em. Chứng tá của anh chị em về tình yêu Thiên Chúa trong việc phục vụ người tị nạn và di dân, cũng là điều cơ bản để xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, tự nó đặt nền tảng cho tình liên đới đích thực và lâu bền, mưu ích cho gia đình nhân loại" (Fratelli tutti 216-217).

Sau cùng, Ðức Thánh cha bày tỏ tin tưởng Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn không để mình bị nản chí hoặc chia trí, mà không quảng đại đáp lại lời mời gọi cấp thiết thăng tiến nền văn hóa gần gũi và gặp gỡ, bằng cách quyết liệt bênh vực quyền của những người mà anh chị em đồng hành mỗi ngày.

(Rei 12-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page