Ðức Thánh Cha gửi thư

cho Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn

 

Ðức Thánh Cha gửi thư cho Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 13-11-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi thư cho Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn, gọi tắt là JRS, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Trong thư, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh "điều quan trọng là anh chị em phải mở rộng vòng tay thân hữu cho những người cô đơn và những người đang phải xa cách gia đình".

"Tôi đặc biệt nghĩ đến nhiều người đến với tổ chức của anh chị em để tìm nơi nương tựa và giúp đỡ. Hãy cho họ biết Ðức Giáo hoàng gần gũi và cầu nguyện cho họ và gia đình của họ", Ðức Thánh Cha viết cho cha Thomas Smolich, Tổng giám đốc quốc tế của Dịch vụ Dòng tên giúp người tị nạn và nhắc lại sự hình thành của tổ chức này: Ðó là một câu chuyện gần gũi, bắt đầu từ những năm 80 với "thuyền nhân Việt Nam". Vào thời điểm đó, Tôi Tớ Chúa, cha Pedro Arrupe, được linh hứng từ mẫu gương của Ðức Kitô, đã thiết lập dịch vụ đón tiếp này.

Tổ chức JRS hiện diện ở 56 quốc gia, phục vụ những người tị nạn và những người bị cưỡng bức di dời trong các khu vực xung đột và các trung tâm giam giữ, ở các biên giới xa xôi và ở các thành phố đông đúc. Ngoài ra, tổ chức còn có các chương trình giáo dục và sinh kế, nhằm đào tạo các kỹ năng, tạo cơ hội hòa nhập trong cộng đồng.

Ðức Thánh Cha viết: "Nhiệm vụ quan trọng của anh chị em là mở rộng vòng tay thân hữu cho những người cô đơn, phải xa gia đình hoặc bị bỏ rơi, đồng hành với họ và gia tăng tiếng nói cho họ, và trên hết là đảm bảo cho họ cơ hội phát triển qua giáo dục và phát triển. Chứng tá của anh chị em về tình thương Chúa trong việc phục vụ những người tị nạn và di cư cũng là nền tảng để xây dựng một văn hóa gặp gỡ, một nền tảng duy nhất cho tình liên đới đích thực và lâu dài vì lợi ích của gia đình nhân loại".

Sau cùng, Ðức Thánh Cha hướng về tương lai bày tỏ hy vọng Dịch vụ Dòng Tên giúp người tị nạn không để mình bị nản chí, lùi bước, không để bất cứ thách đố nào, dù cá nhân hay thể chế, có thể khiến các thành viên nản lòng hoặc ngăn cản việc đáp ứng một cách quảng đại lời kêu gọi khẩn thiết, thúc đẩy văn hóa gần gũi và gặp gỡ qua việc kiên quyết bảo vệ quyền của những người mà các thành viên của tổ chức đồng hành mỗi ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page