Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ

chấm dứt hiện diện tại Ðức

 

Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ chấm dứt hiện diện tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gelsenkirchen (RVA News 12-11-2020) - Sau 66 năm (1954) tái lập sự hiện diện tại Ðức, dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ chấm dứt sự hiện diện tại Ðức.

Dòng kỳ cựu này do bảy vị thánh, vốn là những thương gia tại thành phố Firenze, Italia, đứng đầu là thánh Morandi (+1262) sáng lập hồi thế kỷ XIII, chuyên cổ võ lòng tôn sùng Ðức Mẹ. Năm 1277, tu viện đầu tiên của dòng được thành lập tại Ðức và 22 năm sau trở thành tỉnh dòng Ðức. Trong thời cải cách của Tin lành, 17 tu viện của dòng bị xóa bỏ.

Năm 1954, dòng bắt đầu mở lại nhà tại Ðức, với tu viện Ðức Maria Lên Trời, tại Gelsenkirche-Buer ở miền bắc Ðức, và dần dần sau đó mở thêm ba nhà tại các thành phố khác, đảm nhận các công tác săn sóc người nghèo, trợ giúp phát triển, truyền giáo, mục vụ giáo xứ và học đường. Trong những năm qua, vì thiếu ơn gọi, dần dần các tu viện và giáo xứ của dòng ở Ðức bị đóng cửa và tu viện cuối cùng ở Gelsenkirchen sẽ bị đóng cửa từ ngày 31 tháng 1 năm 2021.

Trên thế giới hiện nay, dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ còn khoảng 760 tu sĩ, hoạt động tại 140 nhà ở 30 quốc gia. Tại Roma, dòng có Phân khoa Giáo hoàng Marianum chuyên về Thánh Mẫu học, và mới kỷ niệm 70 năm thành lập.

(KNA 10-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page