Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm khóa họp mùa thu

 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm khóa họp mùa thu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Los Angeles (RVA News 11-11-2020) - Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiến hành dưới dạng trực tuyến, trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2020 vì đại dịch Covid-19.

Hồi tháng Tám năm nay, sau khi tham khảo ý kiến Tòa Thánh, các giám mục Hoa kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận việc triệu tập khóa họp mùa thu này vì đại dịch.

Khóa họp sẽ bắt đầu với diễn văn của Ðức Tổng giám mục Christophe Pierre, người Pháp, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, sau đó là diễn văn đầu tiên của Ðức Tổng giám mục José Gomez, của giáo phận Los Angeles, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Tiếp đến là phúc trình của Ủy ban toàn quốc duyệt xét, có nhiệm vụ cố vấn cho Ủy ban bảo vệ trẻ em và người trẻ chống nạn lạm dụng. Trong khóa họp, các giám mục cũng bàn về câu trả lời mục vụ cho đại dịch Covid-19 và nạn kỳ thị chủng tộc; các vị bỏ phiếu về những ưu tiên kế hoạch của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong ba năm từ 2021 đến 2024, sau cùng là ấn định ngân sách của Hội đồng Giám mục trong năm 2021.

(Zenith 9-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page