Ðại chủng viện Huynh đoàn Piô: 30 chủng sinh bị nhiễm virus

 

Ðại chủng viện Huynh đoàn Piô: 30 chủng sinh bị nhiễm virus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bavaria (RVA News 11-11-2020) - 30 Ðại chủng sinh thuộc Huynh đoàn thánh Piô ở miền Bavaria, nam Ðức, bị nhiễm Coronavirus.

Theo báo Mittelbayerischen Zeitung (Miền trung Bavaria), số ra ngày 9 tháng 11 năm 2020, tại Ðại chủng viện có 56 người gồm 7 linh mục, 36 đại chủng sinh đến từ nhiều nước và 13 nhân viên khác, trong đó có 3 nữ tu. Mới đây, 11 chủng sinh mới và 1 thỉnh sinh đã bắt đầu năm thứ I tại chủng viện. Hồi cuối tuần qua, Coronavirus bộc phát và 30 người bị lây nhiễm.

Huynh đoàn thánh Piô thuộc khuynh hướng Công giáo thủ cựu, do Ðức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp (1905-1991), sáng lập năm 1969.

Dưới thời Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, bốn giám mục chịu chức bất hợp pháp thuộc Huynh đoàn này, được giải vạ tuyệt thông năm 2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa giải. Nhiều đợt thương thuyết giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn đã diễn ra. Nhưng từ năm 2012, tiến trình này bị bế tắc.

(KNA 9-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page