Thầy Luzzago, tân Phó Thủ lãnh Hiệp Sĩ Malta

 

Thầy Luzzago, tân Phó Thủ lãnh Hiệp Sĩ Malta.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 10-11-2020) - Sáng Chúa nhật 8 tháng 11 năm 2020, thầy Marco Luzzago đã được bầu làm Phó thủ lãnh Hội Hiệp Sĩ Malta, cai quản hội trong vòng một năm cho đến mùa thu năm 2021, khi bầu thủ lãnh mới của hội, thay thế thầy Giacomo Dalla Torre, qua đời ngày 29 tháng 4 năm 2020.

Thầy Luzzago 70 tuổi, xuất thân từ tỉnh Brescia, bắc Italia và có họ với Ðức Giáo hoàng Phaolô VI. Sau khi học y khoa vài năm tại Padova và Parma, thầy đảm trách xí nghiệp của gia đình và từ năm 1975 là thành viên Hội Hiệp Sĩ Malta.

Trong những ngày này, có 44 trong số 56 thành viên của Quốc vụ viện Hội Hiệp Sĩ Malta, từ 16 nước về Roma họp để tiến hành cuộc bầu cử.

Chiều Chúa nhật 8 tháng 11 năm 2020, thầy Marco Luzzago đã tuyên thệ trước các thành viên Quốc vụ viện và Ðức Hồng y tân cử Silvano Tomasi, Ðặc ủy của Ðức Thánh cha. Ngài đã được thông báo bằng thư về kết quả cuộc bầu cử, và sau đó kết quả này cũng được thông báo cho tất cả các chi hội Hiệp Sĩ Malta trên thế giới cũng như cho chính phủ 110 quốc gia có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hội.

Nhân sự của hội gồm 13,000 hiệp sĩ nam nữ, cùng với 80,000 người thiện nguyện và 42,000 nhân viên, trong đó có nhiều bác sĩ và các nhân viên y tế khác.

(Vatican News 8-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page