Tổng giáo phận Barcelona

gặp khó khăn về tài chánh

 

Tổng giáo phận Barcelona gặp khó khăn về tài chánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Barcelona (RVA News 10-11-2020) - Tổng giáo phận Barcelona bên Tây Ban Nha kêu gọi các tín hữu hỗ trợ hoạt động mục vụ và bác ái của giáo phận, đứng trước cuộc khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 hiện nay, khiến cho tình trạng kinh tế của nhiều giáo xứ lâm vào tình trạng khó khăn.

Ðức Hồng y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đưa ra lời kêu gọi trên đây, hôm 5 tháng 11 năm 2020.

Những biện pháp giới hạn để chống lan lây Coronavirus khiến cho nhiều giáo xứ không được cử hành các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự, nên số tiền quyên góp và dâng cúng để hỗ trợ hoạt động của Giáo hội cũng bị giảm sút nhiều.

Trong lời kêu gọi, Ðức Hồng y Omella nhắc lại rằng cho đến nay các ngân khoản quyên góp tài trợ hơn một nửa các hoạt động của tổng giáo phận Barcelona, một địa phận có hai triệu 110 ngàn tín hữu Công giáo và 215 giáo xứ. Ngài mời gọi các tín hữu tích cực tham gia cuộc lạc quyên trong toàn giáo phận, bằng các phương tiện, vào Chúa nhật 8 tháng 11 năm 2020. Ðức Hồng y nói: "Sự cộng tác tài chánh này góp phần củng cố việc phục vụ của Tổng giáo phận, cũng như của các giáo xứ và tất cả những cơ quan phụ thuộc, như caritas giáo phận và giáo xứ, các linh mục và tất cả những thành viên. Sự cộng tác này rất quan trọng đứng trước tình trạng có rất nhiều người bị thương tổn vì cuộc khủng khoảng kinh tế hiện nay do đại dịch tạo nên. Vì thế chúng ta cần giúp đỡ nhau".

Nhân cuộc lạc quyên này, Tổng giáo phận Barcelona cũng công bố kết toán chi thu năm 2019, theo đó số thu của giáo phận là gần 38 triệu rưỡi Euro, trong đó 52.5% là do các cuộc lạc quyên và tiền dâng cúng của những người hảo tâm, chỉ có 14.6% là do tiền thuế Giáo hội.

Tại Tây Ban Nha, khi khai thuế cho chính quyền, tín hữu Công giáo hoặc tôn giáo khác được công nhận, được yêu cầu đóng góp cho Giáo hội liên hệ 0.35% số thuế đóng cho nhà nước. Tại Italia, tỷ lệ này là 0.80% tức là quá gấp đôi.

Về số chi trong năm 2019, giáo phận Barcelona chi 38 triệu 400 ngàn Euro, trong đó 70% dành cho việc bảo trì các nơi thờ phượng, và các cơ sở khác, cũng như các hoạt động từ thiện và mục vụ. Nhân sự của giáo phận gồm 804 linh mục và tu huynh, 1,900 nữ tu. Ngoài ra, có hơn 15,000 người thiện nguyện và giáo lý viên.

(Religión Digital 6-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page