Tham chính viện Pháp bác đơn khiếu nại

của Hội đồng Giám mục Pháp

 

Tham chính viện Pháp bác đơn khiếu nại của Hội đồng Giám mục Pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 10-11-2020) - Tham chính viện, tức là tòa án tối cao về hành chánh của Pháp, đã bác đơn khiếu nại của Hội đồng Giám mục nước này về những biện pháp do nhà nước ban hành, cấm các buổi lễ tôn giáo tại nhà thờ, để ngăn chặn sự lan lây của Coronavirus.

Các giám mục Pháp cùng với nhiều tổ chức tôn giáo khác cho rằng các biện pháp của chính phủ là vi phạm tự do tôn giáo và yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm các buổi lễ tôn giáo trong thời kỳ giới nghiêm hiện nay.

Trong phán quyết công bố hôm thứ Bảy, 7 tháng 11 năm 2020, các thẩm phán của Tham chính viện Pháp cho rằng việc cấm các lễ nghi tôn giáo trước đe dọa của đại dịch là điều tương ứng với sự cần thiết theo hiến pháp phải bảo vệ sức khỏe của dân chúng, và với tự do phụng tự.

Tuy nhiên, Tham chính viện cho biết sẽ xét lại vụ này vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, là ngày mà chính phủ Pháp phải kiểm điểm lại lần đầu tiên về lệnh giới nghiêm. Tòa án hành chánh này cũng yêu cầu chính phủ thỏa thuận với các đại diện tôn giáo về tình trạng cấp thiết y tế cũng như những hạn chế nếu phải kéo dài sau ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Như vậy, trong giai đoạn giới nghiêm hiện nay tại Pháp, chỉ được cử hành các lễ an táng, với sự hiện diện tối đa 30 người, và lễ cưới được tối đa 6 người tham dự; các tín hữu được đến nhà thờ cầu nguyện riêng. Tòa án cũng yêu cầu chính phủ minh định giấy chứng nhận để các tín hữu có thể lui tới các nhà thờ dễ dàng hơn với mục đích cầu nguyện riêng.

(Le Figaro 8-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page