Hiệp sĩ Marco Luzzago

được bầu làm Quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta

 

Hiệp sĩ Marco Luzzago được bầu làm Quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta.

Hồng Thủy

Roma (Vatican News 10-11-2020) - Hôm thứ Bảy 7 tháng 11 năm 2020, Hiệp sĩ Marco Luzzago đã được bầu làm Quyền Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta với thời hạn một năm trong thời gian Hội đang cải cách hiến pháp.

Ðược thành lập vào năm 1113, Hội Hiệp sĩ Malta ngày nay hoạt động tại 120 quốc gia, chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ y tế và nhân đạo với tư cách là cơ quan luật pháp quốc tế và một dòng tu giáo dân Công giáo.

Cơ quan bầu cử của Hội đã họp nhau tại Magistral Villa, một trong hai trụ sở của Hội ở Roma. Trong số 56 thành viên có quyền bỏ phiếu, 44 người có mặt. Họ đến từ Argentina, Peru, Hoa Kỳ, Li-băng, Pháp, Thụy Ðiển, Áo, Ðức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Malta và Ý. Hội đồng đã quyết định bầu một vị giữ quyền Thủ lãnh thay vì Thủ lãnh.

Hiệp sĩ Luzzago kế vị Hiệp sĩ Giacomo Dalla Torre đã qua đời ngày 29 tháng 4 năm 2020. Với tư cách Quyền Thủ lãnh, Hiệp sĩ Luzzago sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ một năm với tất cả các đặc quyền của Thủ lãnh cho đến cuộc bầu cử tiếp theo. Ðiều này sẽ cho phép Hội Hiệp sĩ Malta tiếp tục quá trình cải cách hiến pháp đang diễn ra.

Hội Hiệp sĩ Malta cho biết Ðức Thánh Cha được thông báo bằng thư cuộc bầu chọn và Hiệp sĩ Luzzago đã tuyên thệ trước mặt các thành viên của hội đồng và vị đại diện của Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng y tân cử Silvano Maria Tomasi. (CNA 08/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page