Ðại diện Tòa Thánh tại tổ chức OSCE

kêu gọi phát triển toàn diện

 

Ðại diện Tòa Thánh tại tổ chức OSCE kêu gọi phát triển toàn diện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 09-11-2020) - Ðức ông Janusz Urbanczyk, Ðại diện Tòa Thánh tại tổ chức An ninh và cộng tác Âu châu, gọi tắt là OSCE, có trụ sở tại Vienne, bên Áo, kêu gọi quan tâm đến hai điều thiết yếu, đó là bao gồm tất cả mọi người và bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người trong tình trạng y tế khẩn cấp vì đại dịch hiện nay.

Ðức ông Urbanczyk bày tỏ lập trường trên đây hôm ngày 3 tháng 11 năm 2020, tại Hội nghị của tổ chức OSCE, về đề tài: "Thăng tiến an ninh trong vùng Ðịa Trung Hải của OSCE, qua sự phát triển dài hạn và tăng trưởng kinh tế". Ðức ông nhấn mạnh rằng: "Các vấn đề an ninh phải được xử lý một cách toàn diện, để ý đến các khía cạnh như an ninh năng lượng, thay đổi khí hậu, di dân và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay đang trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch Covid-19".

Ðức ông Urbanczyk nói: "Thường thường, mức độ tăng trưởng kinh tế của một nước là nhân tố duy nhất được để ý tới trong sự phát triển. Nhưng phát triển mà chúng ta nói đến ở đây, không thể chỉ giới hạn vào sự tăng trưởng kinh tế mà thôi, nhưng còn phải cổ võ phát triển mỗi người và toàn diện con người nữa."

Về những hình thức nghèo đói do đại dịch Covid-19 tạo nên, Ðức ông Urbanzyck nói rằng: "Ðại dịch không những gia tăng nghèo đói hiện hữu, nhưng còn tạo thêm những hình thức nghèo mới". Trong chiều hướng này, Ðại diện Tòa Thánh cũng nói đến những thiếu sót trong các hệ thống y tế của chúng ta, sự thiếu thông tin đúng đắn và thiếu giáo dục, những đau khổ do sự cô lập xã hội tạo nên, sự gia tăng bạo lực và khó khăn trong cuộc sống.

Sau cùng, Ðức ông Urbanczyk nói rằng: "Bao gồm mọi người và bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống chính là hai nguyên tắc cơ bản cho mọi chính sách của các chính phủ, để giúp đỡ những người túng thiếu nhất trong tình trạng khẩn trương về y tế hiện nay, đón nhận cơ hội đại dịch để tìm ra những giải pháp mới cho công ích và sự phát triển toàn diện tất cả mọi người."

(Vatican News 4-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page