Ðề nghị nâng Lộ Ðức lên hàng Ðền thánh quốc gia

 

Ðề nghị nâng Lộ Ðức lên hàng Ðền thánh quốc gia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 09-11-2020) - Theo báo Công giáo Pháp La Croix, số ra ngày 6 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Giám mục Pháp bỏ phiếu về đề nghị nâng Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, tại miền nam nước này lên hàng "Ðền thánh quốc gia".

Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm họp dưới dạng trực tuyến vì đại dịch, từ ngày 3 đến 8 tháng 11 năm 2020. Việc bỏ phiếu liên quan đến qui chế Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức dự kiến diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020.

Ðức cha Antoine Heouard, giám mục Phụ tá giáo phận Lille, bắc Pháp, Ðặc ủy của Tòa Thánh về Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, từ tháng Sáu năm 2019, nhận định rằng: "Tại Lộ Ðức, cần có những qui luật rõ ràng, để ý đến các chiều kích khác nhau của trung tâm hành hương này: chiều kích địa phương, quốc gia và quốc tế.. Sự khác biệt hệ tại điều này, là các qui chế của Ðền thánh được Hội đồng Giám mục Pháp thông qua, trong khi Tòa Thánh trực tiếp can thiệp vào Ðền thánh Lộ Ðức, vì đây là trung tâm hành hương quốc tế."

Theo dự thảo qui chế mới, Giám đốc Ðền thánh Lộ Ðức sẽ được Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp bổ nhiệm, dựa trên đề nghị của Ðức giám mục sở tại. Ngoài ra, có một ban tư vấn giám mục về Ðền thánh, làm sao để Ðền thánh này không mất đặc tính của miền Pyrénées. Nếu Hội đồng Giám mục Pháp thông qua, thì qui chế mới sẽ được gửi về Tòa Thánh để phê chuẩn. Việc soạn dự thảo qui chế này đã tiến hành, với sự cộng tác của các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh, cụ thể là Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng. Theo Ðức cha Herouad, qui chế mới có thể bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới và nhiệm vụ Ðặc ủy của Ðức cha sẽ chấm dứt.

Cũng liên quan đến Giáo hội tại Pháp, nhiều giáo phận tại nước này đang gặp khó khăn lớn về tài chánh. Các giáo phận này vốn đã bị khó khăn trong lãnh vực này trước đại dịch, nhưng nay tình thế càng trầm trọng hơn.

Giáo hội Công giáo tại Pháp sống nhờ tiền dâng cúng của các tín hữu, nhất là tiền quyên trong thánh lễ. Trong số 61 triệu dân Pháp, có 47 triệu người Công giáo, tương đương với 77% dân số, và chỉ có khoảng một triệu tín hữu đóng góp cho Giáo hội ngân khoản gọi là "đồng tiền phụng tự". Con số này cùng với số tiền quyên trong các thánh lễ, chiếm 99% nguồn tài chánh của Giáo hội tại Pháp, như cha Ambroise Laurent, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Pháp cho biết.

Từ ngày 3 tháng 11 năm 2020, các thánh lễ trực diện trong các thánh đường ở Pháp bị ngưng vì đại dịch, nên các giáo xứ bị mất đi ngân khoản lạc quyên trong thánh lễ. Cha Laurent nói rằng: "Việc quyên tiền trong thánh lễ, trước tiên là một hành vi phụng vụ lúc dâng lễ, mang lao công của con người lên bàn tiệc Thánh Thể. Khi việc lạc quyên này bị tách khỏi việc cử hành thánh lễ, thì việc đóng góp giảm bớt nhiều". Trên toàn nước Pháp, với 100 giáo phận, có khoảng một phần ba gặp khó khăn lớn trong lãnh vực tài chánh. Trong bối cảnh trên đây, Hội đồng Giám mục cổ võ tăng cường việc quyên góp trực tuyến.

(KNA 6-11-2020; Vatican News 7-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page