Các giám mục Hoa Kỳ

chúc mừng ông Biden

 

Các giám mục Hoa Kỳ chúc mừng ông Biden.

Hồng Thủy

Los Angeles (Vatican News 9-11-2020) - Hôm thứ Bảy 7 tháng 11 năm 2020, Ðức tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã chúc mừng tổng thống đắc cử Joe Biden, đồng thời kêu gọi đối thoại và hòa giải vì lợi ích chung.

Ðức tổng giám mục Gomez nói: "Chúng tôi nhìn nhận rằng ông Joseph Biden đã nhận đủ phiếu bầu để được chọn làm Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Chúng tôi chúc mừng ông Biden và nhìn nhận rằng ông liên kết với cố Tổng thống John Kennedy, trong tư cách là tổng thống Hoa Kỳ thứ hai tuyên xưng đức tin Công giáo."

Trong tuyên bố, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cảm ơn Chúa "về phúc lành và tự do" và tuyên bố rằng "bây giờ là lúc các vị lãnh đạo của chúng ta hiệp nhau trong tinh thần hiệp nhất quốc gia và dấn thân đối thoại và thỏa thuận vì công ích."

Sứ mạng và bổn phận của tín hữu Công giáo Hoa Kỳ

Ðức tổng giám mục Gomez nói rằng "Là các tín hữu Công giáo và người Mỹ, ưu tiên và sứ vụ của chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta ở đây để theo Chúa Giê-su Ki-tô, để làm chứng về tình yêu của Người trong cuộc sống của chúng ta và để xây dựng Vương quốc của Người trên trái đất này."

Ngài nói rằng vào thời điểm này của lịch sử nước Mỹ, "các tín hữu Công giáo có bổn phận đặc biệt trở thành người xây dựng hòa bình, thăng tiến tình huynh đệ và tin tưởng lẫn nhau, và cầu nguyện cho một tinh thần yêu nước thật sự được canh tân trong đất nước chúng ta."

Tuyên ngôn cũng viết: "Dân chủ đòi hỏi tất cả chúng ta phải ứng xử như là những người có phẩm chất đạo đức và theo quy tắc. Nó yêu cầu chúng ta tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến và chúng ta đối xử với nhau với lòng bác ái và lịch sự, ngay cả khi chúng ta có thể bất đồng sâu sắc trong các cuộc tranh luận về các vấn đề luật pháp và chính sách công."

Thực hiện tầm nhìn của các nhà truyền giáo và những người sáng lập nước Mỹ

Ðức tổng giám mục của Los Angeles xin Ðức Mẹ cầu bầu cho Hoa Kỳ, "giúp chúng ta cùng nhau làm việc để thực hiện tầm nhìn tốt đẹp của các nhà truyền giáo và sáng lập nước Mỹ - một quốc gia được Chúa hướng dẫn , nơi sự thánh thiêng của mỗi sự sống con người được bảo vệ và tự do lương tâm và tôn giáo được đảm bảo."

Về phần mình, trong diễn văn chiến thắng phát biểu tại Wilmington, Delaware, ông Biden kêu gọi sự hiệp nhất: "Tôi sẽ là một tổng thống liên kết chứ không chia rẽ. Không có những bang đỏ hay xanh, tôi sẽ là tổng thống của tất cả."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page