Tòa Thánh kêu gọi thiết lập qui luật rõ ràng

về quyền tài phán hoàn vũ

 

Tòa Thánh kêu gọi thiết lập qui luật rõ ràng về quyền tài phán hoàn vũ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 08-11-2020) - Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, ở New York, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, kêu gọi Liên Hiệp Quốc thiết lập các qui luật rõ ràng và công chính, trong việc áp dụng nguyên tắc quyền tài phán hoàn vũ.

Quyền này cho phép các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế có thẩm quyền xét xử những người phạm tội ác, bất luận họ thuộc quốc tịch, quốc gia cư trú hoặc có tương quan thế nào đối với cơ quan truy tố.

Trong bài tham luận hôm 3 tháng 11 năm 2020, tại khóa họp của Ủy ban thứ VI thuộc Ðại hội đồng thứ 75 của Liên Hiệp Quốc, ở New York, Ðức Tổng giám mục Caccia nói: "Tòa Thánh tin rằng cách duy nhất để tiến hành quyền tài phán hoàn vũ, hệ tại xác định các qui luật rõ ràng cho việc thực thi quyền tài phán ấy, dựa trên sự xét xử công chính, nguyên tắc phụ đới (subsidiarity) và tôn trọng các đặc quyền tài phán của các nước. Việc áp dụng quyền tài phán hoàn vũ phải bị giới hạn vào những tội ác nặng nhất, như tội diệt chủng, các tội ác chống lại nhân loại và các tội ác chiến tranh mà thôi. Như một qui luật quốc tế, không thể chấp nhận điều này là những kẻ phạm các tội ác ấy mà không bị luật pháp trừng phạt. Không thể có những "sào huyệt" an toàn cho những kẻ phạm các tội ác như vậy".

Ðức Tổng giám mục Caccia cũng nói: "Một đàng, chúng ta chia sẻ trách nhiệm đảm bảo sao cho những kẻ đã phạm các tội ác nghiêm trọng nhất phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ. Nhưng đàng khác, chúng ta phải bảo tồn các nguyên tắc nòng cốt trong các quan hệ quốc tế, như chủ quyền bình đẳng giữa các quốc gia, nguyên tắc không xen mình vào nội bộ các nước, và đặc tính miễn tố của các quan chức nhà nước. Sự căng thẳng giữa các nguyên tắc ấy đòi phải có sự cứu xét kỹ lưỡng".

(Rei 4-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page