Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo

 

Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-11-2020) - Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các tín hữu Ấn giáo, nhân dịp lễ Diwali, với cao điểm vào ngày 14 tháng 11 năm 2020 và mời gọi cùng khơi lên bầu không khí tích cực và hy vọng, trong thời kỳ đại dịch Covid-19 hiện nay và sau đó nữa.

Diwali là lễ Ánh sáng, một trong những lễ bình dân nhất của Ấn giáo, mừng chiến thắng của ánh sáng trên tăm tối, sự thiện trên sự ác và tri thức trên u mê. Năm 2020 lễ này được cử hành từ 12 đến 16 tháng 11 năm 2020.

Ðây là lần thứ 25, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn gửi sứ điệp chúc mừng các tín hữu Ấn giáo thế giới, nhân đại lễ Diwali, và khẳng định rằng:

"Năm nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em vài tư tưởng về sự cần thiết phải khích lệ tinh thần tích cực và hy vọng về tương lai, cả khi đứng trước những chướng ngại dường như không thể vượt qua được, những thách đố xã hội kinh tế, chính trị và tinh thần, lo âu, bấp bênh và sợ hãi đang lan rộng. Những cố gắng của chúng ta trong chiều hướng này dựa trên xác tín Thượng Ðế đã tạo dựng và nâng đỡ chúng ta, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta...

Hội đồng Tòa Thánh nhìn nhận rằng: "Cả niềm hy vọng và cảm thức tích cực nhất, có nguy cơ bị tan biến trong những tình cảnh bi thảm do đại dịch hiện nay gây ra và những hậu quả trầm trọng của nó trên đời sống thường nhật, trên kinh tế, săn sóc y tế, giáo dục và việc thực hành tôn giáo. Nhưng chính niềm tín thác nơi sự quan phòng của Chúa, gợi cho chúng ta sự lạc quan và ý chí hoạt động để khơi lên niềm hy vọng giữa các xã hội chúng ta".

Cũng trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn viết: "Ðại dịch đưa tới nhiều thay đổi tích cực trong cách suy nghĩ và lối sống của chúng ta, tuy rằng trên bình diện thế giới, nó tạo ra những đau khổ chưa từng có và tình trạng giới nghiêm đã thay đổi cuộc sống bình thường. Kinh nghiệm về những đau khổ và một cảm thức trách nhiệm đối với nhau đã liên kết các cộng đoàn chúng ta trong tình liên đới, trong sự quan tâm, trong những cử chỉ tử tế và cảm thương đối với những người đau khổ và túng thiếu. Những dấu hiệu liên đới này đã làm cho chúng ta quí chuộng sâu đậm hơn tầm quan trọng của cuộc sống chung, cùng thuộc về nhau và chúng ta cần có nhau để mưu ích cho mọi người và cho căn nhà chung của chúng ta". Như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nhận xét: "Tình liên đới ngày nay là con đường phải theo để tiến đến một thế giới hậu đại dịch, tiến về sự chữa lành các bệnh tật giữa con người và xã hội, đó là một con đường để ra khỏi cuộc khủng hoảng và trở nên tốt đẹp hơn".

(Dv Tiếp kiến chung 2-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page