Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia

tiếp tục điều trị khẩn trương

 

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia tiếp tục điều trị khẩn trương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Perugia (RVA News 08-11-2020) - Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tiếp tục bị coi là nặng và được điều trị ở khu khẩn trương, tại bệnh viện Perugia từ bốn ngày nay, tình trạng bệnh đứng yên.

Thông cáo của nhà thương cho biết các cơ phận sinh tử của Ðức Hồng y tiếp tục được theo dõi liên tục.

Trong khi đó, một vị Tổng giám mục của Italia bị nhiễm Coronavirus, đó là Ðức cha Renato Boccardo thuộc giáo phận Spoleto-Norcia, nơi có quê hương của thánh Biển Ðức. Ðức Tổng giám mục Boccardo cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Umbria. Ngài bị dương tính nhưng không có triệu chứng, và bị cách ly. Tòa giám mục của ngài được thanh tẩy và khử khuẩn.

(rgunotizie.it 6/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page