Từ nay cơ quan APSA

quản lý tài sản của Phủ Quốc vụ khanh

 

Từ nay cơ quan APSA quản lý tài sản của Phủ Quốc vụ khanh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-11-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô quyết định: từ nay Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, quản lý luôn tài chánh của Phủ Quốc vụ khanh và Bộ Kinh tế có nhiệm vụ kiểm soát vấn đề này.

Từ trước đến nay, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, giúp Ðức Thánh cha quản trị các ngân khoản, như "Ðồng tiền thánh Phêrô" hoặc các khoản tiền khác trực thuộc Ðức Thánh cha. Việc quản lý này không phải trình báo cho cơ quan nào khác của Tòa Thánh, ngoài Ðức Thánh cha, và không thuộc ngân sách được công bố của Tòa Thánh hoặc quốc gia thành Vatican. Tuy nhiên, trong thời gian qua có những xì căng đan, ví dụ số tiền hàng trăm triệu Euro bị thất thoát trong cuộc đầu tư vào việc mua ngôi nhà ở Luân Ðôn, Anh quốc; hoặc quỹ Centurione do ông Enrico Crasso quản lý bị thiếu hụt 4.6% trong năm 2018 và đồng thời bị chi phí hai triệu Euro, khiến cho người ta đặt câu hỏi về việc sử dụng tài chánh của Vatican có khôn ngoan hay không.

Trong thông báo công bố ngày 5 tháng 11 năm 2020, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết chiều ngày 4 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh cha đã chủ tọa phiên họp với Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh, và Ðức Tổng giám mục Phụ tá Edgar Pena Parra, Ðức cha Galantino, Chủ tịch cơ quan APSA, cha Antonio Guerrero, Bộ trưởng Kinh tế, Ðức cha Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican, với mục đích thực hiện điều Ðức Thánh cha đã quyết định trong thư ngày 25 tháng 8 năm 2020 về việc chuyển giao các khoản tiền từ Phủ Quốc vụ khanh cho cơ quan APSA quản lý và việc kiểm soát cho Bộ Kinh tế.

Trong cuộc họp vừa nói, Ðức Thánh cha đã thành lập Ủy ban "chuyển giao và kiểm soát", bắt đầu hoạt động ngay để hoàn tất trong vòng ba tháng công việc chuyển giao này. Ủy ban gồm có Ðức Tổng giám mục Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh, Ðức cha Galantino, Chủ tịch cơ quan APSA, và cha Juan Antonio Guerro, Bộ trưởng Kinh tế.

Trong thư ngày 25 tháng 8 năm 2020 nói trên, Ðức Thánh cha quyết định rằng tất cả các khoản tiền, cho đến nay do Phủ Quốc vụ khanh quản lý, được nhập vào kết toán chi thu của Tòa Thánh. Phủ Quốc vụ khanh cũng phải hoạt động theo ngân sách đã được phê chuẩn, giống như các cơ quan khác của Tòa Thánh, ngoại trừ những vấn đề mật, được đệ trình và phê chuẩn do một Ủy ban đặc nhiệm về việc này. Ngoài ra, Ðức Thánh cha cũng yêu cầu giải quyết vụ ngôi nhà ở Luân Ðôn và đóng quĩ Centurione càng sớm càng tốt.

Với quyết định này, Phủ Quốc vụ khanh không cần phải có Ban quản trị tài sản nữa.

(Rei 5-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page