Tình trạng sức khỏe của Ðức Biển Ðức XVI

 

Tình trạng sức khỏe của Ðức Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-11-2020) - Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein cho biết tình trạng sức khỏe của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI không nguy kịch và không tệ hơn.

Ðức Tổng giám mục Ganswein, nguyên là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng và tiếp tục là bí thư của Ðức Biển Ðức XVI, tuyên bố như trên với tuần báo "Oggi", "Ngày Hôm Nay", số ra ngày 4 tháng 11 năm 2020, tại Italia.

Ðức nguyên Giáo hoàng 93 tuổi, bị bệnh ban sởi đỏ ở mặt, sau khi viếng thăm anh ruột của ngài ở thành phố Regensburg, bên Ðức và trở về Vatican ngày 21 tháng 6 năm 2020, nhưng nay ngài đã khỏi bệnh và có thể đi dạo dựa vào xe lăn trong vườn Vatican. Ngài yếu nhiều và tiếng nói rất nhỏ, nhưng tâm trí vẫn minh mẫn.

Ðức Tổng giám mục Ganswein, 64 tuổi (1956), cũng cho biết Ðức Biển Ðức XVI vẫn cử hành thánh lễ, cầu nguyện, tiếp một vài người khách, đọc sách, nghiên cứu, nghe nhạc và trả lời thư từ. Ngài nghỉ ngơi nhiều và thường xuyên hơn, vui tính và thanh thản.

(Oggi 4-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page