Ðức Thánh Cha chuyển quyền quản lý tài sản

từ Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh sang cho APSA

 

Ðức Thánh Cha chuyển quyền quản lý tài sản từ Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh sang cho APSA.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 6-11-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một ủy ban để trong vòng 3 tháng tới thực hiện các kế hoạch được ngài nêu lên trong thư gửi Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin hồi tháng 8 năm 2020. Theo đó, các quỹ tài chính và bất động sản do Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đang quản lý sẽ được chuyển sang cho Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh (APSA).

Ngày 5 tháng 11 năm 2020, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo rằng vào chiều 4 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh Cha đã chủ sự cuộc họp với sự tham dự của Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh; Ðức tổng giám mục Edgar Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh; Ðức cha Fernando Vergez, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican; Ðức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh; và cha Juan Antonio Guerrero, Tổng trưởng Bộ Kinh tế.

Ông Bruni cho biết mục đích của cuộc họp là xúc tiến việc áp dụng những điều Ðức Thánh Cha đã yêu cầu trong thư được gửi cho Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh vào ngày 25/8, liên quan đến việc chuyển giao quyền quản lý hành chính các quỹ tài chính của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh sang cho Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh và được kiểm soát bởi Bộ Kinh tế.

Ủy ban chuyển giao và kiểm soát

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết trong cuộc họp đó Ðức Thánh Cha đã thành lập "Ủy ban chuyển giao và kiểm soát", bắt đầu hoạt động với hiệu lực ngay lập tức, để hoàn thành, trong ba tháng tới, các yêu cầu trong thư Ðức Thánh Cha gửi Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ủy ban bao gồm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Chủ tịch APSA và Tổng trưởng Bộ Kinh tế.

Tổ chức tốt hơn các hoạt động tài chính và kinh tế

Trong thư gửi Ðức Hồng y Parolin, Ðức Thánh Cha giải thích rằng thay đổi là cần thiết để có "cách tổ chức tốt hơn các hoạt động tài chính và kinh tế" trong một "cách quản lý theo mong muốn của mọi người, mang tính Tin Mừng hơn" và "để tránh chồng chéo, phân mảnh hoặc trùng lặp không cần thiết và có hại."

Phủ Quốc vụ khanh

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng dù Phủ Quốc vụ khanh là cơ quan gần gũi và trợ giúp hoạt động của ngài, điểm tham chiếu quan trọng trong đời sống của giáo triều Roma, nhưng "dường như không cần thiết và cũng không phù hợp khi cơ quan này thực hiện các chức năng đã được giao cho các cơ quan trung ương khác".

Do đó, Ðức Thánh Cha yêu cầu Phủ Quốc vụ khanh "chuyển giao quyền quản lý và điều hành tất cả các quỹ tài chính và tài sản bất động sản cho APSA". Ngài nêu rõ: "Cần phải đặc biệt chú ý đến các khoản đầu tư được thực hiện ở London và quỹ Centurion, mà chúng ta phải thoát ra càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất, xử lý chúng theo cách để loại bỏ mọi rủi ro về uy tín".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng mọi ngân quỹ được Phủ Quốc vụ khanh điều hành cho đến nay sẽ được đưa vào ngân sách hợp nhất của Tòa Thánh. Về vấn đề kinh tế tài chính, Phủ Quốc vụ khanh sẽ hoạt động với ngân sách được phê duyệt thông qua các cơ chế thông thường, với thủ tục như mọi cơ quan trung ương Tòa Thánh, ngoại trừ các vấn đề cần bảo mật, được Ủy ban chỉ định cho mục đích này phê duyệt. (CSR_8116)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page