Ðức Thánh cha dâng lễ cầu nguyện

cho các hồng y, giám mục qua đời

 

Ðức Thánh cha dâng lễ cầu nguyện cho các hồng y, giám mục qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-11-2020) - Lúc 11 giờ, sáng thứ Năm, 5 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Ngai tòa (Cattedra), trong Ðền thờ thánh Phêrô để cầu nguyện cho sáu hồng y và 163 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua.

Trong số các vị không có ai là người Việt Nam, nhưng có ba vị người Trung Quốc.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có gần 30 hồng y và giám mục thuộc giáo triều Roma, trước sự hiện diện của khoảng 30 nữ tu và giáo dân.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói trong Tin mừng Gioan: "Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin nơi Thầy, dù có chết cũng sẽ sống..." (Ga 11,25-26), và nói rằng: "Ngày hôm nay, Chúa cũng lập lại với chúng ta: "Thầy là sự sống lại và là sự sống" (v.25). Và Chúa kêu gọi chúng ta hãy canh tân bước nhảy vọt trong đức tin, ngay từ bây giờ đi vào trong ánh sáng của sự sống lại: "Hễ ai sống mà tin Thầy, thì sẽ không chết đời đời". Khi bước nhảy vọt này xảy ra, thì cách suy nghĩ và cái nhìn của chúng ta về sự vật cũng thay đổi. Con mắt đức tin, vượt lên trên những điều hữu hình, thấy được điều vô hình một cách nào đó (xc. Dt 11,27). Khi ấy, mỗi biến cố xảy ra được đánh giá dưới ánh sáng một chiều kích khác, chiều kích vĩnh cửu".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Khi cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm qua, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta cứu xét đúng đắn dụ ngôn cuộc sống. Chúng ta xin Chúa phá tan sự nhỏ nhen tiêu cực nhiều khi lẻn vào trong chúng ta, như thể mọi sự đều chấm dứt với cái chết. Vì vậy, với lòng biết ơn, chúng ta hãy nhớ đến chứng tá của các hồng y và giám mục đã sống trong niềm trung thành với thánh ý Chúa; chúng ta cầu nguyện cho các vị, đồng thời tìm cách noi theo các vị ấy. Xin Chúa luôn đổ tràn trên chúng ta Thần Trí khôn ngoan của Ngài, đặc biệt trong thời kỳ thử thách hiện nay. Nhất là trong những giờ phút mà hành trình trở nên khó khăn hơn, Chúa không bỏ rơi chúng ta, Chúa ở lại với chúng ta, trung tín với lời hứa của Chúa: "Này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).

(Rei 5-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page