Tuần chín ngày tại Ba Lan

cầu nguyện cho an bình và hiệp nhất

 

Tuần chín ngày tại Ba Lan cầu nguyện cho an bình và hiệp nhất.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 05-11-2020) - Trong những ngày này, từ 3 đến 11 tháng 11 năm 2020, Giáo hội Công giáo Ba Lan đang cử hành tuần chín ngày toàn quốc để cầu nguyện tại Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora, xin ơn an bình và hiệp nhất cho đất nước.

Tuần chín ngày được tổ chức do sáng kiến của Ban Tông đồ giáo dân thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan và các cha dòng thánh Phaolô quản đốc Ðền thánh Quốc gia. Ba ngày chót là một cuộc tĩnh tâm toàn quốc qua Internet. Các tín hữu được mời gọi tham gia để cầu nguyện cho an bình và trật tự xã hội đất nước.

Mỗi ngày, tại nhà nguyện Ðức Mẹ Jasna Gora vào lúc 3 giờ chiều, có đọc kinh kính Lòng Chúa Thương xót và kinh nguyện đặc biệt cho các ý chỉ của các phụ nữ, các bà mẹ và cho sự hiệp nhất quốc gia. Ba ngày chót, từ 11 đến 13/11, là cuộc tĩnh tâm trực tuyến do các giám mục hướng dẫn, bắt đầu là Ðức Tổng giám mục Wojcieck Polak, Tổng giám mục giáo phận Gniezno, Giáo chủ Công giáo Ba Lan.

Trong những ngày qua đã có nhiều vụ biểu tình chống phán quyết ngày 22 tháng 10 năm 2020 của tòa án tối cao Ba Lan, tuyên bố luật cho phá những bào thai khuyết tật là trái với hiến pháp quốc gia. Những nhóm ủng hộ phá thai đã tổ chức những vụ gây xáo trộn ngăn cản cử hành thánh lễ, phá hoại và xúc phạm các nhà thờ. Hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt giữ. Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi nhóm chống đối hãy hành động ôn hòa và theo các phương pháp dân chủ.

Hôm 26 tháng 10 năm 2020, một lãnh tụ phong trào ủng hộ phá thai, là bà Marta Lempart, 41 tuổi đã kêu gọi nổi loạn chống lại sự chống đối của Giáo hội Công giáo đối với việc phá thai, kể cả bằng những hoạt động phá hoại hoặc tấn công các thánh đường Công giáo.

(Vatican News, CNA 3-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page