Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

nhóm Ðại hội mùa thu trực tuyến

 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm Ðại hội mùa thu trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baltimore (RVA News 03-11-2020) - Vì đại dịch, khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiến hành dưới dạng trực tuyến, thay vì nhóm họp trực diện tại thành phố Baltimore như mọi năm.

Hồi đầu tháng Mười Một năm 2020, sau khi tham khảo Tòa Thánh, các giám mục thành viên Hội đồng Giám mục Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc nhóm họp trực tuyến, với 219 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 1 phiếu trắng.

Chương trình nghị sự đã được Ban chấp hành Hội đồng Giám mục đề ra. Hồi đầu năm 2020, Ban chấp hành cũng đã quyết định hủy bỏ khóa họp mùa thu, thường là vào tháng Sáu, vì quan tâm tới vấn đề đại dịch có thể làm thương tổn sức khỏe của các giám mục thành viên cũng như các nhân viên, quan sát viên và các khách mời, cũng như giới báo chí.

(USCCB 2-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page