Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

từ khước gia tài của anh ngài

 

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI từ khước gia tài của anh ngài.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-11-2020) - Theo tin báo chí, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI từ khước gia sản do anh ngài, là Ðức ông Georg Ratzinger, vì thế theo di chúc, gia sản này thuộc về Tòa Thánh.

Ðức ông Georg Ratzinger, nguyên là trưởng ca đoàn thiếu nhi nổi tiếng của nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg trong 30 năm, từ năm 1964 đến 1994, và đã qua đời ngày 1 tháng 7 năm 2020, hưởng thọ 96 tuổi.

Theo báo "Hình ảnh Chúa nhật" (Bild am Sonntag), ra ngày 1 tháng 11 năm 2020, ông Johannes Hofmann, Chủ tịch tổ chức thánh Gioan ở Regensburg, cho biết theo di chúc của Ðức ông Ratzinger, nhà ở của Ðức ông thuộc về tổ chức này. Phần di sản khác gồm các sáng tác nhạc, một thư viện nhỏ và các hình gia đình thuộc về Ðức nguyên Giáo hoàng, nhưng vì ngài từ khước nên các vật này thuộc về Tòa Thánh.

(KNA 1-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page