Giáo hội Hungary

phát động chiến dịch "Giáo lý 365"

 

Giáo hội Hungary phát động chiến dịch "Giáo lý 365".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 07-10-2020) - Công Giáo tại Hungary đã phát động chiến dịch gọi là "Giáo lý 365" để giúp các tín hữu chuẩn bị tinh thần, nhân dịp Ðại hội Thánh Thể quốc tế sẽ tiến hành từ ngày 5 tháng 9 năm 2021, sau khi được dời lại một năm vì đại dịch Covid-19.

Sáng kiến thông truyền đức tin này do Ủy ban chuẩn bị Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại Hungary đề xướng, qua đó các vị hữu trách mời gọi các tín hữu mỗi ngày hãy dành bảy phút để đọc "Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo" để đào sâu đức tin.

Cha Kornel Fabry, Tổng thư ký Ủy ban chuẩn bị Ðại hội Thánh Thể quốc tế vào năm 2021, nói với báo Magyar Kurir của Hungary rằng: "Ðọc sách Giáo lý giúp củng cố đức tin. Nhiều tín hữu tại đây chỉ theo học lớp về Kinh thánh cho đến khi rước lễ lần đầu, nhưng khi lớn lên họ nêu lên hoặc giải thích các thắc mắc và các vấn đề về đức tin hoàn toàn khác hẳn. Với sự trợ giúp của Sách Giáo lý, chúng ta có thể hiểu và sống đức tin một cách ý thức hơn. Nếu đọc sách Giáo lý chung trong một nhóm nhỏ thì càng ý nghĩa hơn".

Sách Giáo lý chung của Hội thánh Công giáo được một Ủy ban do Tòa Thánh Ủy thác, với Ðức Hồng y Christopher Schoenborn, nay là Tổng giám mục giáo phận Vienne, bên Áo, làm tổng thư ký, biên soạn. Năm 1992, sách này được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phê chuẩn và cho công bố.

Ðại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, lẽ ra tiến hành tại Budapest, Hungary, từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm 2020, nhưng vì đại dịch, nên được dời lại, từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm 2021.

(KNA 5-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page